Image default
BedrijvenEconomiePolitiekSamenlevingtelex

We werken gemiddeld 10 uur per week minder door corona

Een maand geleden lanceerde onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel – samen met hbits, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel – een tijdsbestedingsstudie (www.dagelijksleven.eu) waarmee ze wilden nagaan hoe de coronacrisis het dagelijks leven beïnvloedt. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt vooral dat bijna iedereen nu minder werkt dan voorheen. “De meeste respondenten werken van thuis uit en ongeveer twee derde van de respondenten zegt dat de crisis een grote invloed heeft op hun werk”, zegt onderzoeker Ignace Glorieux.

Eind april vulden 2.417 respondenten de vragenlijst in. 310 deelnemers hielden gedurende een volledige week het dagboek bij, 590 respondenten hielden minstens één volledige dag bij. In totaal beschikken we momenteel over 3.074 dagboekdagen. 402 respondenten waarvoor we dagboekgegevens hebben, hadden een job net voor de corona-crisis uitbrak.

Bijna tweederde zegt dat de corona-crisis een grote invloed heeft op hun werk, waarbij het vooral vrouwen zijn die het verschil voelen (68 procent), meer dus dan mannen (58 procent). De helft van de werkenden met kinderen stelt dat ze minder tot veel minder werken, bij diegenen die geen kinderen thuis hebben is dat 36 procent. Zoals verwacht is de afname in werktijd is het sterkst bij vrouwen met kinderen. Bij mannen maakt de aanwezigheid van kinderen weinig verschil in de afname van de werktijd. Bij het betaald werk zijn de resultaten anders: voltijds werkende mannen en vrouwen presteren sinds de corona-maatregelen gemiddeld tien uur minder betaald werk dan voor de corona-crisis. Het verschil bij deeltijds werkende vrouwen is beperkter: zij werken ongeveer 2u en 45 minuten minder dan vroeger.

Het overgrote deel van de respondenten werkt van thuis uit. Voltijds werkende vrouwen zijn wel iets meer buitenshuis aan het werk dan mannen. Bij voltijds werkende vrouwen is nooit meer dan 10 procent elders dan thuis aan de slag, bij mannen stijgt het percentage nooit boven de 7 procent.

Ondanks het feit dat de meeste respondenten thuis werken en dus minder aan vaste werktijden gebonden zijn, blijft het verrassend hoe sterk werkenden vasthouden aan de vaste werktijden. De meerderheid werkt tussen 9 en 12 en tussen 13h30 en 16h30. De middagpauze is gemiddeld iets langer en de werkdag iets korter dan in normale werktijden.

Wie wil kan nog deelnemen aan het onderzoek via www.dagelijksleven.eu.

Antwerpen tijdens haar Gouden Eeuw was politiek een adellijk bastion

frans

Endo Tools Therapeutics wil Amerika veroveren

Christian Du Brulle

Opendeur in KIK werpt licht op straffe restauratie van het Lam Gods

frans