Image default
GezondheidSamenlevingtelex

VUB-studie: multidisciplinair overleg bij kankerdiagnose is te eenzijdig

Paramedici zijn te weinig betrokken bij het multidisciplinair overleg over kankerpatiënten, waardoor tijdens hun behandeling kansen worden gemist. “Er wordt vandaag te veel naar de tumor gekeken en te weinig naar het gehele plaatje” aldus VUB-onderzoekster Melissa Horlait.

Welke behandeling kankerpatiënten krijgen, wordt in ons land bepaald door artsen vanuit verschillende medische disciplines, in samenwerking met parademische experts zoals verpleegkundigen, psychologenof sociaal werkers. Dat gebeurt tijdens het ‘Multidisciplinair Oncologisch Consult’ (MOC). Onderzoek door Melissa Horlait van de VUB wijst nu uit die laatste groep te weinig actief betrokken is bij deze MOC’s.

Voor haar onderzoek naar het Multidisciplinair Oncologisch Consult, observeerde dr. Melissa Horlait onder begeleiding van prof. Mark Leys (VUB) bijna zestig verschillende MOC’s in vijf Vlaamse ziekenhuizen (universitair en niet-universitair). De wet bepaalt dat zowel medici als paramedici moeten deelnemen aan zo’n overleg om een multidisciplinaire aanpak te verzekeren. In de praktijk blijkt dat vaak tegen te vallen. Betrokken paramedici zoals psychologen of verpleegkundigen zijn vaak ondervertegenwoordigd tijdens een MOC of hebben te weinig actieve inbreng.

Bij navraag blijkt dat ze zich vaak geremd voelen om het woord te nemen vanwege een vermeende hiërarchie, of omdat ze denken dat niet-medische informatie de beslissingen van artsen niet kan beïnvloeden. Opvallend is dat ze tijdens andere en meer informele overlegmomenten, zoals teamvergaderingen, wel een grotere en actievere rol spelen.

“Het MOC werd tien jaar geleden in het leven geroepen als onderdeel van het Belgisch Kankerplan”, zegt Dr. Horlait. “Het initiatief werpt zeker zijn vruchten af, want wetenschappelijk onderzoek toont aan dat patiënten wiens therapie bepaald werd door multidisciplinair overleg, betere levenskwaliteit en hogere overlevingskansen hebben. In veel gevallen is dat overleg te eenzijdig multidisciplinair, waardoor het MOC haar doel voor een deel mist. Binnen de medische wereld is er vandaag veel meer aandacht voor patiëntgerichte zorg. Het is daarom volgens mij noodzakelijk om de expertise van verpleegkundingen, psychologen en ander paramedici optimaal te benutten en MOC’s grondig te herdenken om ook hun inbreng te maximaliseren”.Het onderzoek van Dr. Horlait werd gepubliceerd in het Journal of Multidisciplinary Healthcare.

Ongeziene concurrentiestrijd tussen de gewesten in de herdenkingsijver van de Groote Oorlog

frans

ULB-onderzoek: proefpersonen laten vooral hun slaap door corona-berichtgeving

Christian Du Brulle

Comment les modifications de la membrane qui enveloppe le jeune embryon régulent sa croissance