Image default
FilosofieGezondheidInstellingenOnderwijsPolitiekpsychologieSamenlevingtelex

VUB-Studie: detentiecontext kan euthanasieverzoeken van gedetineerden triggeren

Caroline Devynck onderzocht onder begeleiding van prof. Sonja Snacken en co-promotor prof. Wim Distelmans het verband tussen detentie en ondraaglijk psychisch lijden. De studie geeft inzichten over hoe lange en onbepaalde straffen kunnen leiden tot ondraaglijk psychisch lijden en mogelijk tot een verzoek van euthanasie. Devynck behaalde recent de graad van Doctor in de Criminologische Wetenschappen aan de VUB met het proefschrift ‘Imprisonment and mental suffering: Euthanasia requests by prisoners’.

Devynck voerde een kwalitatief onderzoek uit op basis van de levensverhalen van zetien participanten in combinatie met een analyse van hun gevangenisdossiers. De kandidaten werden geselecteerd omdat ze een euthanasieverzoek indienden omdat ze zeggen ondraaglijk psychisch te lijden. Sinds 2013 kunnen geïnterneerden en gedetineerden euthanasieverzoeken indienen op grond van ondraaglijk psychisch lijden. De Belgische euthanasiewet van 28 mei 2002 erkent ondraaglijk psychisch lijden immers als legitieme grond voor euthanisie. De wet sluit gedetineerden daarbij niet uit. De Basiswet van 2005 over het gevangeniswezen, in lijn met Europese Standaarden, stelt dat gedetineerden en geïnterneerden recht hebben op gezondheidszorg die gelijkswaardig is aan die in de vrije samenleving.Tijdens de looptijd van Devyncks onderzoek, van begin 2013 tot begin 2017, waren er 24 dergelijke euthanasieverzoeken.

“Uit het onderzoek blijkt dat de participanten allemaal een lange straf of een maatregel van onbepaalde duur uitzitten”, zegt Devynck. “Hun lijden bestaat uit een complex geheel van factoren. Daarbij spelen de duur van de detentie, de beleving van het gevangenisregime, de interacties met penitentiaire beambten en de perspectieven van de aanvragers met het oog op hun re-integratie een belangrijke rol. Mijn onderzoek helpt te begrijpen hoe lange en onbepaalde straffen een ondraaglijk psychisch lijden kunnen creëren en zelfs aanleiding kunnen geven tot een verzoek om euthanasie.”

“Ook de gevangeniscontext kan leed veroorzaken”, zegt Devynck. “Daardoor rijzen ook vragen over de impact van die gevangeniscontext zelf op het ondraaglijk psychisch lijden, zoals uitgedrukt in de euthanasieverzoeken van gedetineerden. Die vragen vormden de basis voor dit onderzoek”,

En Belgique, 8,4 % des professionnels de la santé ont développé des anticorps contre le SARS-CoV-2

Vrije schoolkeuze is vooral een voorrecht van blanke middenklassers

frans

Drie nieuwe deelpopulaties van vliegende herten in Overijse

frans