Image default
BiologieGeneeskundeGezondheidSamenlevingtelex

VUB onderzoekt hoe ons immuunsysteem met COVID-19 omgaat

Onderzoekers van de VUB-onderzoeksgroep Neuro-Aging and Viro-Immunotherapy (NAVI) verzamelen bloedstalen van COVID-19 patiënten om hun immuunsysteem te onderzoeken tijdens en na hun ziekte. Met de uitgebreide analyses willen ze de immuunresponsen in die patiënten in kaart brengen. “We willen graag achterhalen welke cellen en andere componenten van het immuunsysteem betrokken zijn in het ziekteproces”, zegt Prof. Joeri Aerts. “De bloedstalen van de genezen patiënten leveren ons extra informatie op over de evolutie van het immuunsysteem. Uiteindelijk willen we uit die analyses waardevolle informatie halen voor zowel diagnose, behandeling als voor het voorkoming van de infectie.”

De Covid-19 pandemie heeft een enorme impact op de maatschappij en daarom is het van groot belang zoveel mogelijk te weten te komen over het virus en over hoe ons immuunsysteem met het virus omgaat. Ons immuunsysteem zet in zijn strijd tegen ziekteverwekkers een complex geheel van cellen en moleculen in. Dat heeft zowel positeive als negatieve gevolgen: het immuunsysteem beschermt ons tegen het virus maar het kan ook overreageren door een massale productie van moleculen die een zo hevige immuunreactie kan veroorzaken, dat die levensbedreigend wordt voor de patiënt. Het is daarom heel belangrijk om te begrijpen waarom bij sommige patiënten het immuunsysteem beschermend werkt, terwijl het bij anderen overreageert.

“We willen achterhalen welke cellen en andere componenten van het immuunsysteem betrokken zijn bij de bescherming van de patiënt, maar ook bij de overreactie”, zegt Aerts. “In de loop van hun genezingsproces en nadat patiënten volledig genezen zijn, zullen we hen vragen om bloed te geven, waardoor we de evolutie van verschillende immuunparameters kunnen opvolgen en ook kunnen zien hoelang deze actief blijven.“

Vanuit de diagnostische kant is het heel belangrijk om zogenaamde biomarkers beschikbaar te hebben. Dat zijn moleculen die vrij makkelijk kunnen worden gemeten en die informatie geven over de toestand van de patiënt of zelfs het ziekteverloop kunnen voorspellen. “Als we begrijpen welke componenten van het immuunsysteem gunstig zijn en welke ongunstig, zullen de behandelende artsen daar ook op een snellere en gerichter op kunnen inspelen bij de behandeling van deze patiënten”, besluit Aerts. “Bovendien kunnen er ook medicijnen worden ontwikkeld die hierop inwerken. Om de ziekte echt onder controle te houden, zal het heel belangrijk zijn om een vaccin te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat we zo goed mogelijk beschermd zijn. Hiervoor moeten we ons immuunsysteem wapenen tegen het virus. Opdat we een veilig en efficiënt vaccin kunnen ontwikkelen, is het van het grootste belang om heel goed te begrijpen hoe het immuunsysteem omgaat met het virus.“

Nieuwe app helpt wateroverlast beter te voorspellen en aan te pakken

Christian Du Brulle

We moeten exnoveren om bestaande economische strategieën te vervangen

Christian Du Brulle

Beroepsleerlingen zijn géén dommeriken

frans