Image default
AardeBedrijvenEconomieEuropaInstellingenKlimaatSamenlevingtelex

VUB-onderzoeker ontwikkelt met SYMBIT een innovatief computermodel om vrachtverkeer te optimaliseren

Het toenemende goederentransport is een belangrijke motor voor economische groei, maar het zorgt tegelijk voor veel files en milieubelasting. In het kader van zijn doctoraatsonderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel en de UHasselt, ontwikkelde Dr. Tomas Ambra een nieuw computermodel dat het gefragmenteerde vrachtvervoersproces in real time in kaart brengt. Ambra kruist alle mogelijke verkeersinformatie met andere data en combineert die allemaal in zijn rekenmodel.

Hij combineert de data van geografische informatiesystemen (GPS ed), informatie van verschillende transportondernemingen over hun goederenstromen, informatie over de werking van sluizen, boten, treinverkeer, weersinformatie. In zijn model neemt hij ook de financiële en de milieu-impact mee.

“SYMBIT (SYnchromodal Model for Belgian Inland Transport) kan helpen om de verschillende transportmodi, zoals spoor, water en weg, beter op elkaar af te stemmen”, aldus Ambra in een persbericht. “Dat leidt dan weer tot een hogere veiligheid, minder fileleed en een kleinere ecologische voetafdruk”.

Het aandeel van het goederenverkeer in de uitstoot van broeikasgassen zal naar verwachting toenemen van 42 procent in 2010 tot 60 procent in 2050. Door de verwachte groei van de internationale handel en de vraag naar vracht komt de huidige infrastructuurcapaciteit verder onder druk te staan, met files, veiligheids- en  milieuproblemen en een afnemende betrouwbaarheid van de diensten tot gevolg. Ondanks grote inspanningen om goederentransport meer over verschillende vervoerswijzen te spreiden, zijn de bedrijven nog steeds sterk afhankelijk van het wegverkeer en blijft het potentieel van het spoor en de binnenvaart onderbenut. “Als we de klimaatdoelstellingen willen bereiken, zullen de binnenvaart en het spoor een grotere rol moeten spelen in het vrachtverkeer”, zegt Prof. Cathy Macharis, die co-directeur is van het Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI) van de VUB en die dr. Ambra begeleidde.

SYMBIT werd al bekroond met de eerste prijs van de TRA VISIONS  Competition for Young Researchers in de categorie cross-modaliteit. Die tweejaarlijkse wedstrijd voor jonge onderzoekers is een initiatief van de Europese Commissie voor Transport en het European Technology Platform ALICE.

Ambra’s model wordt nu verfijnd binnen het nieuwe DISpATch-onderzoeksproject, waarin een testomgeving ontwikkeld wordt om met de ‘digitale twin’ transportoplossingen te gaan simuleren.  “Academische (simulatie)modellen moeten gekalibreerd en gevalideerd worden door de industrie, die het dichtst bij de dagelijkse logistieke realiteit staan. Daarom werden ook verschillende bedrijven bij het interuniversitaire DISpATch betrokken,” zegt dr. Ambra

DISpATch wordt gefinancierd door VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap via de VIL-speerpuntcluster voor logistiek. Naast de VUB zijn KU Leuven, UHasselt, VIL en elf bedrijven bij dit project betrokken. Voor zijn onderzoek kreeg Ambra een aspirantsbeurs Strategisch Basisonderzoek van het FWO.

Eén op vijf scholieren experimenteert met zelfverwonding

frans

VUB’ers op sleutelpostities bij CERN

frans

De dagen werden in 70 miljoen jaar tijd een half uur langer

frans