Image default
GezondheidOnderwijsPolitiekpsychologieSamenlevingtelex

VUB-onderzoek: vooral jongeren drinken en roken meer tijdens lockdown

De Covid-19 pandemie heeft wereldwijd geleid tot maatregelen zoals fysieke afstand houden en zo veel mogelijk thuis blijven. Het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel hebben onderzocht of deze maatregelen een invloed hebben op het gebruik van alcohol, tabak en cannabis en welke factoren hierin een rol spelen. Het onderzoek, een bevraging, werd geleid door psychiater en verslavingsexpert Frieda Matthys.

Uit de 3.632 volledig ingevulde vragenlijsten blijkt dat er een toename is van het gebruik van alcohol en tabak, maar niet van cannabis.

Van de mensen die geen alcohol gebruikten voor de maatregelen (1.389) is 15 procent nu wel begonnen met drinken. Maar omgekeerd, van diegene die voordien wel alcohol dronken (2.243) is 15 procent dan weer gestopt. Wat roken betreft zien we een gelijkaardig verschijnsel, maar dan slechts bij ongeveer 5 procent.

Meer alcoholconsumptie constateren de onderzoekers vooral bij jongeren, mensen met jonge kinderen in huis en technisch werklozen. Mensen die in de zorg werken zijn minder geneigd hun alcoholgebruik op te drijven.

Dat geldt evenzeer voor de toename van tabaksgebruik. Ook dat is een fenomeen dat vooral bij jongere mensen opduikt. Alleen wonen, technisch werkloos zijn en lagere opleiding zijn factoren die geassocieerd zijn met een verhoogd tabaksgebruik.

De respondenten vermelden verveling, isolement, beloning na een moeilijke dag, gezelligheid en eenzaamheid als de belangrijkste redenen voor hun gedrag.

Bij alcohol worden ongeveer dezelfde motieven vermeld, al staat de factor gezelligheid daar bovenaan en speelt het wegvallen van de dagstructuur ook een belangrijke rol.

Juristen denken na over welvaart zonder economische groei

Christian Du Brulle

Afstandsonderwijs in afgelegen gebieden: kies voor de radio

frans

Rapport intergewestelijke migratie: Brusselaars vinden steeds meer de weg naar Vlaanderen

Christian Du Brulle