Image default
EuropaGezondheidInstellingenOnderwijsPolitiekPsypsychologieSamenlevingtelex

VUB-kinderpsycholoog Gerrit Loots onderzoekt integratie teruggekeerde Belgische IS-kinderen

In juni 2019 repatrieerde België zes weeskinderen tussen 6 en 18 jaar van Belgische IS-strijders. Om de terugkeer van deze en andere kinderen die nog in Syrië en Irak verblijven te faciliteren, start professor Gerrit Loots nu een nieuw onderzoek naar hoe de integratie van de terugkeerders verloopt en waar het beter kan. Het doel van het project is een succesvolle maatschappelijke integratie van de kinderen te verzekeren door de ontwikkeling van ‘good practice’ in de ondersteuning en zorgverlening aan de kinderen en hun opvangfamilies.

Voor het project zal prof. Loots samen met wetenschappers uit de Sociologie, de interfacultaire onderzoeksgroep Voicing Youth at Social Risk (VOICE) van de VUB en psychotherapeute Hannan Jamai gedurende 2,5 jaar de zes kinderen, hun opvangfamilies en de betrokken zorgprofessionals volgen om zo het integratieproces door hun ogen in kaart te brengen. De onderzoekers zullen hiervoor onder meer maandelijks diepgaande gesprekken organiseren met de individuele familieleden. Daarnaast zullen er creatieve spelsessies gehouden worden met de kinderen, alsook focusgroepen met de  ganse familie en hun zorgverleners. De bevindingen worden gebundeld op een website en in een praktijkboek over opvang, zorgverlening en sociale integratie van kinderen en jongeren die zich bevonden in situaties van maatschappelijke polarisering en geweld.

“Gedurende twee jaar hebben we ons ingezet voor de terugkeer van de kinderen door met wetenschappelijke argumenten en medisch en psychologisch onderzoek het polariserende discours in de samenleving te weerleggen en te doorbreken”, zegt Loots. “In dat discours leeft nog erg het idee dat die kinderen een ernstige bedreiging vormen voor de samenleving omwille van traumatisering, vroegtijdige indoctrinatie en radicalisering. Dat belet niet alleen de terugkeer van kinderen en hun moeders, maar hypothekeert ook de hulpverlening en maatschappelijke integratie na repatriëring. Met ons nieuwe onderzoeksproject willen we een succesvolle repatriëring en maatschappelijke integratie verzekeren voor de jongeren die recent terugkeerden uit Syrië , maar ook voor de 35 jongere kinderen en hun moeders die vandaag nog vastzitten in de Koerdische vluchtelingenkampen. Ik blijf pleiten voor de repatriëring van IS-kinderen naar ons land, uit eerbied voor de Rechten van het Kind en de Mensenrechten.”

Professor Loots kreeg recent de Prijs voor de Mensenrechten 2019 van de Liga voor de Mensenrechten.

Corona: percentage bloeddonoren met antistoffen blijft hangen op 5%

Christian Du Brulle

Juristen denken na over welvaart zonder economische groei

Christian Du Brulle

ULB ontwikkelt met de kinocardiograaf een nieuwe tool voor de monitoring van hartinfarctpatiënten

Christian Du Brulle