Image default
BedrijvenEuropaInstellingenOnderwijsPolitiekSamenlevingtelex

VUB en ULB willen als belangrijke werkgevers in Brussel voorbeeldrol opnemen inzake gelijkheid

Vandaag  hebben VUB-rector Caroline Pauwels en ULB-rector Yvon Englert officieel de diversiteitsplannen van hun universiteiten voorgesteld in aanwezigheid van Bernard Clerfayt, Brussels minister van Werkgelegenheid, en Cathy Van Remoortere, directeur Arbeidsmarkt en Inclusie bij Actiris. De plannen van de VUB focussen op gender en etniciteit, maar er wordt ook ingezet op andere assen van ongelijkheid en structurele achterstelling, zoals leeftijd, geaardheid, levensbeschouwing en sociale klasse. Het gaat bovendien om de eerste diversiteitsplannen die met steun van Actiris in het hoger onderwijs in Brussel geïmplementeerd worden.

 

VUB wil radicaal divers zijn

Het diversiteitsplan van de VUB heet ‘gelijkheidsactieplan’ en telt tien punten op vlak van personeelsbeleid en onderwijs. Tegen 2021 wil de universiteit onder meer één op drie vrouwelijke kandidaturen ontvangen voor openstaande vacatures voor Zelfstandig Academisch Personeel, kennis opbouwen en sensibiliseren rond diversiteit en het curriculum diversifiëren. In het kader van het plan, dat al in 2019 in werking trad, ondernam de universiteit al een aantal concrete acties.

Zo werden recent een visietekst en een gedragscode opgesteld en een nieuwe website rond gelijkheid en diversiteit gelanceerd. De VUB trok ook een HR-adviseur Gelijkheid aan die de actiepunten met betrekking tot gender bias in de aanwervingsprocessen zal behartigen en vormingen hierover zal inrichten, alsook een projectmedewerker die de diversiteit in het curriculum zal monitoren en hierover aanbevelingen zal formuleren.

Tijdens de voorstelling lichtten beide medewerkers het gelijkheidsactieplan verder toe.

In haar visietekst stelt de VUB dat ze “de ambitie heeft om een agent of change te zijn” die ongelijkheden corrigeert, kansen geeft, nieuwe generaties vormt en zo ook de toekomst mee stuurt richting meer gelijkheid en appreciatie van diversiteit. Die rol is de VUB op het lijf geschreven en sluit naadloos aan bij haar historisch traject van democratisering van het onderwijs en haar centrale waarden: vrijheid, gelijkheid en verbondenheid.

Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel: “Sociaal rechtvaardig, inclusief en divers. We willen het honderd procent zijn, maar we zijn het nog niet genoeg. Met ons gelijkheidsactieplan hebben we nu voor het eerst een allesomvattende aanpak van alle vormen van ongelijkheid.”

 

ULB legt nadruk op duurzame diversiteit

De Université libre de Bruxelles (ULB) wil met haar diversiteitsplan een gender- en diversiteitsbeleid ontwikkelen voor alle medewerkers en jobstudenten van de ULB. Ze wil lacunes opsporen, nieuwe projecten initiëren, bestaande acties consolideren, maar ook het wettelijk kader naleven en overtreffen.

Ter voorbereiding van het diversiteitsplan werd er gewerkt in vijf groepen of thema’s: mensen met een handicap; geslacht, seksuele en genderidentiteit; leeftijd; oorsprong en culturele diversiteit. Binnen elke groep werd er een inventarisatie gemaakt van reeds bestaande beleidslijnen en maatregelen en werden er acties voorgesteld die binnen een termijn van twee jaar gerealiseerd kunnen worden.

Het resultaat is een actieplan dat vijfentwintig punten telt. Met de financiële steun van Actiris zal de ULB nu een medewerker aanwerven die het diversiteitsplan zal implementeren en werk zal maken van de actiepunten. Eind 2021 zal ULB hierover rapporteren.

ULB benadrukt dat meer diversiteit binnen een organisatie vraagt om een permanente inspanning.  De uitdaging voor de universiteit is om ervoor te zorgen dat de vooruitgang die geboekt wordt, duurzaam is en blijft.

 

Primeur in Brussel

Diversiteitsplannen in het hoger onderwijs: deze zijn een primeur voor Brussel en een ​​belangrijke stap in de richting voor een meer inclusieve samenleving. VUB is immers de grootste Nederlandstalige werkgever in Brussel; ULB is de tweede grootste werkgever in Brussel. De twee universiteiten zijn een voorbeeld voor meer dan 40.000 jongeren.

Bij het opstellen en implementeren van hun diversiteitplannen krijgen beide universiteiten ondersteuning van Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Deze stelde sinds 2009 reeds 215 diversiteitsplannen op. Ze hebben betrekking op meer dan 92.600 werknemers in Brussel. En de organisatie wil nog beter doen.

Cathy Van Remoortere, directeur Arbeidsmarkt en Inclusie bij Actiris: “Actiris wil de referentie zijn voor werkgevers die inzetten op diversiteit. Ik ben blij dat Actiris haar expertise kan delen met ULB en VUB en hen kan ondersteunen en adviseren. Onze diversiteitsconsulenten helpen bij het opstellen van een inclusief wervings- en personeelsbeleid, en de communicatie die hierbij komt kijken. Daarmee worden VUB en ULB een voorbeeld voor andere werkgevers.”

De dagen werden in 70 miljoen jaar tijd een half uur langer

frans

UZ Brussel en Revalidatieziekenhuis Inkendaal versterken samenwerking

frans

Bruegel was in zijn tijd vooral bekend als tekenaar

Christian Du Brulle