Image default
InstellingenOnderwijsPolitiekSamenlevingtelex

VUB en UAntwerpen bundelen krachten in Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid & Burgerschap

De Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen lanceren het Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid & Burgerschap, een uniek samenwerkingsverband van de twee universiteiten. Het nieuwe kennisplatform komt in Mechelen en zal focussen op belangrijke samenlevingsproblematieken zoals stedelijkheid, superdiversiteit, radicalisering en polarisering, sociale stabiliteit en burgerschap. Het zal wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit het werkveld samenbrengen en vertalen naar concrete beleidsaanbevelingen, handleidingen en opleidingen voor onder andere integratie-ambtenaren, politiekorpsen, onderwijs en middenveldorganisaties.

“Ons samenlevingsmodel staat onder druk, de polarisatie wordt groter.”, zegt rector Caroline Pauwels van de VUB. “En hoe meer polarisatie, hoe simplistischer de oplossingen die naar voren geschoven worden en hoe moeilijker het wordt om nog nuance te brengen in het debat. Juist daarom hebben wij deze stap van samenwerking gezet. Nuance brengen is precies wat universiteiten horen te doen en waarvoor ze zijn opgericht. Enkel door op evidence-based manier de methodes en aanpakken die concreet zijn en die werken, te identificeren en te vertalen naar de beleids- en bestuurspraktijk, kunnen de nodige stappen vooruitgezet worden”.

VUB en UAntwerpen bundelen hiertoe de krachten van hun bestaande grote onderzoeksconsortia die gespecialiseerd zijn in stedelijke problematieken, het Brussels Centre for Urban Studies en het Antwerp Urban Studies Institute. Samen gaat het om niet minder dan 40 onderzoeksgroepen wiens onderzoek potentieel via het kennisplatform toegankelijk kan worden gemaakt.

”Als grootstedelijke universiteiten doen VUB en UAntwerpen al heel wat onderzoek over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap”, zegt Rector Herman Van Goethem van UAntwerpen. “Maar dat blijft nog te vaak gevangen binnen de verschillende onderzoeksdisciplines of wordt onvoldoende vertaald naar de dagelijkse praktijk. Het kennisplatform is nodig om academia en werkveld nog meer samen te brengen, in dialoog te gaan en van elkaar te leren.”

Het kennisplatform komt er op een ogenblik waarop diversiteit, stedelijkheid en burgerschap de hoogste maatschappelijke en politieke prioriteit hebben. Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers steunt het initiatief dan ook met een opstartsubsidie van 235.000€. Bart Somers: “De bundeling van krachten van de twee grootstedelijke Vlaamse universiteiten is van cruciaal belang om de kennis rond diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verdiepen en te verwetenschappelijken. Mechelen heeft bovendien een traditie van onderzoek naar maatschappelijke thema’s. Het nieuwe kenniscentrum vormt een perfecte aanvulling op het bestaande centrum rond holocaust en mensenrechten, dat is ondergebracht in het Museum Dossin.”

Dat Mechelen als plaats voor de samenwerking werd gekozen is geen toeval. Het ligt midden tussen de twee stedelijke metropolen Antwerpen en Brussel en is als kleinere centrumstad de laatste jaren dynamisch met bovenstaande thematieken aan de slag gegaan.

De eerste activiteiten van het kennisplatform omvatten het samenbrengen van kennis over buddy-netwerken voor de integratie van nieuwkomers, richtlijnen en ervaringen rond diversiteit voor beroepsgroepen zoals politie en verplegend personeel, en on-line radicalisering en deradicalisering. Vervolgens zullen ook vormings- en trainingsactiviteiten worden opgezet, in samenwerking met een breed scala aan partners.

VUB-vorser bevestigt: dit zijn de alleroudste eierschalen die ooit gevonden zijn

frans

VUB/Sciensano: onderzoek naar aanwezigheid van minerale, niet biologische, olie in Belgische levensmiddelen

frans

von Karman Instituut krijgt een vestiging in Luik

frans