Image default
GezondheidInstellingenOnderwijsPolitiekpsychologieSamenlevingtelex

VUB-bevraging wil Belgisch Corona-solidariteit in kaart brengen

Heel wat burgers zetten zich vandaag in voor hun buurt, voor buurtbewoners en zelfs voor onbekenden. Met de toegankelijke vragenlijst “Solidariteit in tijden van Corona” willen onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel al die initiatieven in kaart brengen. “Om de maatschappelijke veerkracht tijdens een crisismoment te kunnen vastleggen en te onderzoeken, hebben wij een korte vragenlijst opgesteld die nagaat welke hulp er gegeven wordt, aan wie en om welke redenen”, zegt Sarah Dury, professor Agogische Wetenschappen aan de VUB. “We willen hiermee ook het ‘positieve’ zichtbaar maken en mensen een extra stimulans geven om zich voor elkaar in te zetten.”

De coronacrisis raakt ons allemaal, zowel persoonlijk, als op werk, economisch en maatschappelijk vlak. Ondanks de crisis zijn velen onder ons solidair en proberen ze anderen te helpen. Heel wat spontane en mooie hulpacties duiken op. De vragen die de onderzoekers van de vakgroep Agogische Wetenschappen hebben opgesteld, peilen naar de acties die burgers de laatste zeven dagen hebben ondernomen in het kader van hulp en steun aan familie, vrienden, buren en onbekenden. De vragen peilen ook naar de motieven van de burgers om te helpen. Daarnaast zijn er enkele socio-demogragische vragen om acties en motieven te kunnen plaatsen. De verzamelde data worden nadien geanalyseerd, om zo een beeld te schetsen over de solidariteit in de samenleving tijdens crisismomenten.

De vragenlijst bestaat in drie talen: Nederlands, Frans en Engels, zodat zoveel mogelijk burgers in heel België aan de enquête kunnen deelnemen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer vijf minuten in beslag. De vragenlijst blijft open tot en met vrijdag 27 maart.

Nederlandstalige versie:

https://vubdochumansciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eglXayjKdkz8mbP

Franstalige versie:

https://vubdochumansciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dgNKCRUPOVJEjd3

Engelstalige versie:

https://vubdochumansciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ddtILuOwPHvTgkR

VUB-ULB expeditie Antarctica: meteorieten bevatten mogelijke verklaring voor leven op aarde

frans

Intelligente pleisters moeten genezingsproces versnellen

Christian Du Brulle

De dagen werden in 70 miljoen jaar tijd een half uur langer

frans