Image default
BedrijvenInstellingenPolitiekSamenlevingtelex

VRT en RTBf rapporteren anders over Brussel

De Vlaamse en de Franstalige openbare omroepen berichten anders en niet evenveel over Brussel. Dat blijkt uit onderzoek in het kader van een masterthesis van VUB-onderzoeker Arnaud De Decker (Erasmushogeschool Brussel/VUB). Kwantitatief onderzoek wees uit dat de VRT minder over Brussel bericht dan haar Franstalige pendant RTBF. Volgens de gevoerde metingen wordt bij de VRT gemiddeld 7,93% van de zendtijd per nieuwsaflevering besteed aan nieuws over Brussel. Bij de RTBF is dat 13,51%.

De Decker voerde voor zijn onderzoek een analyse uit op basis van een combinatie van een kwantitatieve en kwalitatieve, beschrijvende inhoudsanalyse van zestig tv-uitzendingen van Het Journaal (VRT) en de JT 19h30 (RTBF) verspreid over het jaar 2018. “Literatuurstudie leerde ons dat in het verleden de VRT steevast minder berichtte over Brusselse aangelegenheden dan de collega’s bij de RTBF”, zegt De Decker. “De laatste precieze cijfers daarover dateren van het jaar 2000. Onderzoek van Politicoloog Dave Sinardet (VUB), waarbij hij 31 televisiejournaals van de VRT en de RTBF analyseerde tussen 1 oktober en 30 november van het jaar 1999, gaf aan dat gemiddeld 3,51% van de items uitgezonden op de VRT inhoudelijk over Brussel gingen, tegenover 6,53% bij de RTBF. Ook de doctoraatstudie van Sinardet, afgerond in 2007, wees in dezelfde richting.”

Naast zijn kwantitatief onderzoek voerde De Decker ook een kwalitatieve studie uit. “Op basis van de bevindingen van mijn onderzoek kan ik stellen dat, in het sterk verdeelde België, de hoofdstad Brussel wel degelijk anders wordt gerepresenteerd door de publieke media in de beide landsdelen”, zegt De Decker. “De twee omroepen hebben een duidelijk verschillende aanpak inzake berichtgeving over bijvoorbeeld migratie in Brussel. Bij de RTBF zou men kunnen stellen dat de berichtgeving uitermate positief is, met boodschappen van solidariteit en eenheid en met de nadruk op het feit dat migranten in Brussel meer en beter verdienen dan nu het geval is. Bij de VRT is meer variatie terug te vinden, met eerder een focus op problematiserende uitspraken, in combinatie met stigmatiserende beelden die angst en geweld oproepen, zoals die van migranten aan het Noordstation.”

De VRT bericht anderzijds meer over Brussel als het over het thema Gerecht & Misdaad gaat. “De VRT bericht niet enkel procentueel meer over het onderwerp dan de RTBF, maar ook anders”, stelde De Decker vast. “Items binnen dat onderwerp bevatten meer gewelddadige en angstaanjagende gebeurtenissen of beelden dan bij de Franstalige tegenhanger.”

La fiabilité des bracelets connectés low cost sous la loupe

Belgische onderzoekers gaan voor het eerst de polen van de zon fotograferen

frans

Brusselse bijen moeten mee luchtvervuiling opsporen

frans