Image default
GeneeskundeGezondheidpsychologieSamenlevingtelex

Voortgezet VUB-onderzoek peilt impact van tweede lockdown op slaap

Internationaal slaaponderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en het Slaaplaboratorium van Brugman wees uit dat de eerste lockdown een negatieve invloed had op onze slaap, met onder meer een verdrievoudiging van het aantal slapeloosheidsklachten. Om na te gaan of de tweede lockdown ook een effect heeft op onze slaap en of het gebrek aan sociale of knuffelcontacten met familie, vrienden en dierbaren een invloed kan hebben op het opkomen of instandhouden van slapeloosheidsklachten, starten de wetenschappers nu een grootschalig vervolgonderzoek.

“De resultaten van de eerste bevraging toonden aan dat de lockdown tijdens de lente van 2020 wel degelijk onze slaapgewoontes heeft veranderd, met een toename van de slapeloosheidsklachten en dat vooral bij vrouwen, werknemers in contactberoepen en COVID-patiënten”, zegt prof. Olivier Mairesse, die het onderzoek coördineert. “Verrassend is wel dat een klein percentage mensen ook beter sliep beter tijdens de lockdown en dat de intensiteit van de klachten bleek af te nemen met de leeftijd. Met de vervolgenquête hopen we meer inzicht te krijgen of slaapklachten aanhouden, minder of meer voorkomen en wat de impact is van het gebrek aan sociaal contact op onze slaap.”

Deelnemen kan via https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_55cS323c6W6ESbj. De vragenlijst peilt onder meer naar de slaapgewoontes, de behoefte aan fysiek contact, het mentaal welzijn en de familiale situatie van de respondenten.

Onderzoek Odisee: Brusselse gezinnen vinden moeilijk de weg naar gezinsondersteuning

frans

Letterlijk meebouwen aan de stad van morgen, het kan

frans

Nieuw beheersplan moet unieke Michelsbergnederzetting in het Zoniënwoud beschermen

Christian Du Brulle