Image default
BedrijvenEconomieInstellingenOnderwijsSamenlevingTechnotelex

Vlaamse regering keurt nieuwe EHB-opleiding goed

De Vlaamse Regering heeft de nieuwe graduaatsopleiding Elektromechanische Systemen van de Erasmus Hogeschool in Brussel (EHB) goedgekeurd. De studierichting zal aangeboden worden vanaf september 2020.

De studenten krijgen op twee jaar tijd een stevige basis in elektriciteit, mechanica, hydropneumatica en automatisatie. In het tweede jaar kiezen ze tussen onderhoudstechnieken of meet- en regeltechnieken. De keuze van hun leerbedrijf, waar ze een stage kunnen doen, zal dan nog een bijkomende bedrijfsgerichte specialisatie toevoegen.

“De nieuwe opleiding richt zich op technische profielen die zich willen specialiseren in een beroep waar veel vraag naar is”, aldus een woordvoerder bij EHB. “Om het welslagen van de opleiding te verzekeren, zocht EHB partnerschappen met grote bedrijven – een essentieel onderdeel om de praktijkgerichtheid van het graduaat te garanderen. Onder andere Audi, Colruyt, Engie en MIVB willen zich engageren om onze studenten actief te begeleiden bij projecten en werkplekleren. Een verdere focus ligt op de organisatie van het werkplekleren, de uitrusting en de werking van de labo’s, het aantrekken van goede docenten en gastdocenten en de praktische uitwerking van de specialisatievakken.”

De opleiding wordt aangeboden op campus Kaai in Anderlecht.

Belgische onderzoekers gaan voor het eerst de polen van de zon fotograferen

frans

Nieuwe gids leidt wandelaar naar eind negentiende-eeuwse kunstenaarsateliers

Christian Du Brulle

Herstel na meteoriet-inslag begon al na enkele jaren

frans