Image default
Bedrijven Economie Geneeskunde Gezondheid Instellingen Onderwijs Samenleving telex

UZ Brussel en Revalidatieziekenhuis Inkendaal versterken samenwerking

Frans Steenhoudt

De raden van bestuur, directie en medische raden van het UZ Brussel en het Revalidatieziekenhuis Inkendaal hebben groen licht gegeven voor de vorming van de ‘Ziekenhuisgroepering Inkendaal-UZ Brussel’. Daarmee bundelen ze hun krachten voor hoogwaardige en geïntegreerde revalidatietrajecten van kinderen en volwassenen. Het hoofddoel van de samenwerking is het verbeteren van de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van patiënten met het oog op maximale kans op re-integratie in de maatschappij.

“Via deze structurele en duurzame samenwerking evolueren we naar een betere integratie van revalidatietrajecten in onze regio”, zegt algemeen directeur van het Revalidatieziekenhuis Inkendaal Sofie Blancquaert. “Daarbij werken de zorgverstrekkers van de eerste lijn, de netwerkziekenhuizen, residentiële en thuiszorg nauwer samen. Als supraregionaal expertisecentrum bieden we zo hoogwaardige revalidatie en zorgprogramma’s op maat van kinderen en volwassenen.”

“In een geïntegreerd zorglandschap is een schaalvergroting op het vlak van diverse medische en ondersteunende domeinen een troef” vindt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. “Door transversaal samen te werken kunnen we bovendien ook onze academische samenwerking voor opleiding en wetenschappelijk onderzoek verder uitbouwen. Daarbij zetten we vooral in op hoogcomplexe revalidatie voor patiënten. De patiënt krijgt zo meer garantie op een kwaliteitsvolle overgang van de acute naar post-acute intensieve revalidatie met maximale kans op re-integratie in de maatschappij.”

Het UZ Brussel en Revalidatieziekenhuis Inkendaal werken al langer samen. Daarvoor werden al verschillende samenwerkingsakkoorden gesloten: een overkoepelend Raamakkoord, verscheidene RIZIV-conventies (cerebral palsy, autisme, neuromusculair referentiecentrum, ademhalingsondersteuning thuis, COS …), wetenschappelijke projecten (prof. dr. Dan werd aangesteld aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB), stageplaatsen voor diverse (para)medische opleidingen en samenwerking in bedrijfsondersteuning (apotheek, CSA, HR, radiologie, laboratoria …).

Print Friendly, PDF & Email

VUB-onderzoek: Leerlingenparticipatie: veel ideeën, maar er gebeurt bitter weinig mee

frans

Deelsteps vervuilen meer dan klassieke alternatieven omdat ze niet sterk genoeg zijn

Christian Du Brulle

Fingerprint Project doet vragen rijzen over authenticiteit Bruegel-tekeningen

frans