Image default
EconomieInstellingenPolitiekSamenlevingTechno

Een op vier voertuigen in het Brusselse Gewest is nu elektrisch of hybride

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) publiceert Mini-Bru , zijn gids voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De editie 2021 bevat nu ook gegevens over de recente ontwikkeling van het aantal nieuwe, tot het verkeer toegelaten auto’s per brandstoftype, een onderwerp dat nauw aansluit bij de actualiteit en bij de vele debatten over mobiliteit in het Brussels Gewest.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal nieuw ingeschreven voertuigen in het BHG daalt met niet minder dan 30 procent tussen 2012 en 2020, van 83.439 voertuigen naar 58.672. “De tendens was al enkele jaren goed zichtbaar”, aldus BISA. “Maar in 2020 was er een serieuze reductie van de inschrijving van nieuwe voertuigen met niet minder dan 23 procent.” De scherpe daling zou alles te maken hebben met de Covid-19-pandemie die in 2020 toesloeg. Dezelfde dalende tendens is niet zichbeaar bij elektrische en hybriede voertuigen, die er met liefst 109 procent op vooruit gingen. Het aandeel van elektrische en hybride voertuigen bedraagt nu respectievelijk 3,5 en 19,3 procent van de in Brussel ingeschreven voertuigen, samen bijna een kwart van het Brusselse wagenpark.

Hoewel dieselvoertuigen nog altijd 31,3 procent van het volledige uitmaken, is daar een sterke daling te zien sedert 2012, waar ze nog een aandeel van 76,1 procent vertegenwoordigden. Die krimp van het aantal ingeschreven dieselvoertuigen ging vooral ten gunste van de benzinewagens (van 22,8 naar 45,1)

“De terugval van de dieselwagens zou vooral te maken hebben met een grotere belangstelling van de consument en de producenten voor andere brandstoftypes”, zegt BISA. “Hierbij spelen vooral milieuaspecten en financiële argumenten een rol.”

Klimaat: hoe meer studies, hoe groter de problemen

frans

VUB schakelt robot in om duizend coronatesten extra per dag te analyseren

frans

Eerste tewaterlating van het nieuwe onderzoeksschip Belgica

Christian Du Brulle