Image default
BiologieGeneeskundeGezondheidInstellingenSamenlevingTechnotelex

Eén op vijf Covid-19-slachtoffers vertonen hersenschade

Post mortem-analyses van de hersenen van overleden Covid-19-patiënten met MRI-scans in het Erasmusziekenhhuis in Brussel tonen aan dat een vijfde van de overlijdens gepaard ging met complicaties in de bovenste delen van het hersenweefsel. Het gaat vooral om bloedingen en oedeem. Onderzoekers van de ULB proberen nu te achterhalen of er een oorzakelijk verband is met de cornabesmetting.

“Het lijkt erop dat de bloedingen veroorzaakt worden door ontstekingen van de binnenkant van de bloedvaten in de hersenen”, zegt een onderzoeker van de ULB. “Het kan echter ook zijn dat een accuut gebrek aan zuurstof en stollingsproblemen, die beschreven werden bij Covid-19-patiënten, een rol spelen bij de letsels die we waarnemen.”

De studie toonde ook aan dat het reukcentrum in de hersenen bij 20 procent van de patiënten aangetast was. “Dat zou kunnen verklaren waarom veel Covid-19-patiënten een verminderde reukzin hebben”, aldusDr De Tiège van het Erasmusziekenhuis.

Voorts stelden de onderzoekers ook vast dat er geen link is tussen de hersenschade en de ademhalingsproblemen van de patiënten. “Onze studie kon geen enkele anomalie ontdekken op de hersenstam, van waaruit onze ademhaling gestuurd wordt.”

Het onderzoek werd uitgevoerd op 19 van de 62 aan Covid-19 gestorven patiënten in het Erasmusziekenhuis tussen 31 maart en 24 april. Van die 19 overleden patiënten vertoonden er vier sporen van de hierboven beschreven hersenschade.

VUB en Acerta: ziekteverzuim substantieel gedaald door corona

frans

UZ Brussel en Revalidatieziekenhuis Inkendaal versterken samenwerking

frans

Lengte telomeren evenredig met ernst COVID-ziektebeeld

Christian Du Brulle