Image default
EuropaGeneeskundeGezondheidSamenlevingtelex

Uitstelgedrag door corona leidt tot dramatische complicaties bij andere aandoeningen

Artsen van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten hebben de afgelopen week een aantal patiënten gezien die door het uitstellen van noodzakelijke zorg in een catastrofale situatie zijn terechtgekomen. Zij roepen daarom huisartsen en cardiovasculaire patiënten op om alert te zijn voor alarmsignalen zoals pijn achter het borstbeen, tintelingen in de ledematen, plots niet kunnen spreken, … zodat tijdig kan worden ingegrepen.
“Zo heeft één patiënt een beenamputatie moeten ondergaan door te lang gebrek aan zuurstoftoevoer door vernauwing van de slagader, één patiënt is door een beroerte permanent verlamd en een andere patiënt is tijdens het transport naar de operatiezaal overleden door een aneurysma. Dit zijn schrijnende verhalen, want die laatste patiënt had door eerder naar het ziekenhuis te komen, bij de eerste klachten (steken in de rug drie dagen ervoor), na een ingreep in principe een dag later het ziekenhuis kunnen buitenwandelen”, aldus prof. Erik Debing, diensthoofd Vaatheelkunde in het Centrum voor Hart- en Vaatziekten van het UZ Brussel.
Als patiënten uit vrees voor corona hun noodzakelijke zorg te lang uitstellen, is het mogelijk dat het aantal non-COVID-19 overlijdens in deze coronatijden het aantal sterfgevallen door COVID-19 overstijgt. Dat kan door tijdig in te grijpen vermeden worden.

VUB-onderzoek: fysieke rol van vader voor baby is te lang onderschat

frans

Virtuele kopieën van productielijnen moeten leerproces van vaccin-medewerkers versnellen

Christian Du Brulle

Wilgen en populieren kunnen als pioniers de link leggen tussen oude bossen

frans