Image default
OnderwijsSamenlevingTechno

Typisch mannelijke technologische breinen zijn een mythe

Met 108.000 studenten blijft Brussel de grootste studentenstad van het land. In een nieuwe wetenschappelijke studie van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) hebben vorsers, voor het eerst op basis van gedetailleerde Brusselse cijfers, precies geanalyseerd in hoeverre die studentenpopulatie verschilt van die in de rest van het land. De verschillen zijn opvallend: Brussel heeft, al lijkt het soms anders, de hoogst opgeleide bevolking van het land. En in vergelijking met België zijn er nog meer vrouwen die een hogere studie aanvangen. Niettemin zijn de problemen die zich in de andere gewesten stellen, ook in Brussel aanwezig: er is te weinig instroom in de STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics), zeker bij de vrouwen.

 

Eerst en vooral dit: in 2016 had 48,9 procent van de Brusselse beroepsbevolking een diploma hoger onderwijs, wat meer is dan het Vlaamse (42,1 procent) en Waalse (39,9 procent) gemiddelde, en hoger is dan het Europese gemiddelde van 32,6 procent (Eurostat, 2018). Daarmee is de mythe dat Brussel qua onderwsijs het kneusje van België is, de wereld uit.

Globaal gezien telt het hoger onderwijs in België meer vrouwen dan mannen. 58 procent van de studenten in het niet-universitair hoger onderwijs en 53 procent van de universiteitsstudenten was van het vrouwelijk geslacht in 2015-2016. In het Brussels gewest zijn er in datzelfde jaar respectievelijk 59 procent studentes in het niet-universitair hoger onderwijs en 55 procent in het universitair onderwijs ingeschreven. “De vrouwen doen het, met 60 procent van de uitstroom, vooral goed in de mens- en sociaal wetenschappelijk richtingen”, zegt Cédric Verstraete van Innoviris, die samen met zijn BISA-collega Morgane Van Laethem de studie uitvoerde. “In de sector van de gezondheidswetenschappen vertegenwoordigen ze zelfs 76 procent van de studenten in de hogescholen en 60 procent aan de universiteit. In de meer technische en ingenieursrichtingen daarentegen zijn ze ver ondervertegenwoordigd en zitten we in Brussel op het niveau van de rest van het land.”

In sterk wiskundig georiënteerde richtingen, zeker deze met een meer praktische opleiding, is slechts één op de vijf Brusselse studenten een vrouw. Aan de universiteit stijgt dat aandeel naar 35 procent. “Toch zien we dat sommige STEM-richtingen wel nog goed scoren bij vrouwelijke studenten”, zegt Verstraete. “Bij de opleiding burgerlijk ingenieur-architecten is de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke studenten bijna 50-50. Ook bij de biologen is er een evenwicht en bij de masteropleidingen Maritiem Beheer (59 procent) en Toeristisme en Toerismebeheer (78 procent, een onderdeel van de Geografische Wetenschappen, nvdr) is er zelfs een aanzienlijke overwicht van vrouwen. Het grootste knelpunt zit bij de IT-opleidingen, waar slechts een instroom is van 8 procent aan vrouwelijke studenten. Dat is een dramatisch cijfer, omdat Brussel in de sector van de digitalisering een koppositie bekleedt en er een hele potentiële poule aan vrouwelijke IT-ers niet eens denkt aan een studie in de computerwetenschappen. Nochtans, en dat maakt het nog erger, blijkt uit de cijfers dat vrouwen die voor een STEM-richting kiezen met een sterke wiskundige component, een hoger slaagcijfer halen dan hun mannelijke collega’s.”

D-day voor de duikboten van de Ecole Polytechnique (ULB)

Christian Du Brulle

Onderzoekers maken inventaris van menselijke resten in Belgische collecties

frans

Volledig oeuvre van Jan van Eyck nu online in hoge resolutie

frans