Image default
GeneeskundeGezondheidOnderwijsSamenlevingtelex

Twee VUB’ers in top 10 Vlaamse Scriptieprijs

Scriptie vzw heeft uit 508 inzendingen tien scripties geselecteerd die kans maken op de Vlaamse Scriptieprijs 2020. Daarbij twee scripties van VUBers: Robin Vanstokstraeten en Félix Buyck, beiden van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Robin Vanderstraeten onderzocht superbacteriën en Félix Buyck chronische rugpijn. De winnende scriptie wordt op 17 december bekend gemaakt. Aan de Vlaamse Scriptieprijs is een bedrag van 2.500 euro verbonden.

Superbacteriën uitbannen

Robin Vanstokstraeten onderzocht samen met Prof. Dr. Apr. Deborah De Geyter en Dr. Florence Crombe, onder leiding van Prof. dr. Denis Piérard, diensthoofd Klinische Biologie van het UZ Brussel, of gootstenen in ziekenhuizen een rol spelen bij de verspreiding van zeer resistente bacteriën, zogenaamde ‘superbacteriën’, waartegen weinig soorten antibiotica nog actief zijn. Het is belangrijk te begrijpen waar deze bacteriën vandaan komen, zodat het probleem bij de bron kan worden aangepakt.

Bacteriën hebben voedsel en water nodig. Die voorwaarden zijn overvloedig te vinden in de afvoer van een gootsteen: water uit de kraan en voedingsstoffen uit het afval dat in de gootsteen wordt gegoten. In ziekenhuizen bevat dit afval vaak grote hoeveelheden antibiotica, waardoor enkel de allersterkste bacteriën in de gootstenen blijven leven. Die bacteriën produceren op de wanden van de afvoer een zogenaamde ‘biofilm’: een uiterst sterke slijmlaag waarin ze niet alleen bescherming vinden, maar ook de kans krijgen resistentie tegen antibiotica te ontwikkelen.

Het onderzoek toonde aan dat de gecontamineerde gootstenen inderdaad een rol spelen in het besmetten van patiënten. Het goede nieuws, zo blijkt uit de scriptie, is dat het probleem met relatief eenvoudige maatregelen bestreden kan worden. Zo speelt het ontwerp van de gootsteen een grote rol: hoe minder het water kan wegspatten en vernevelen, hoe minder de bacteriën zich kunnen verspreiden. Verder moeten zorgverleners nagaan of het werkelijk nodig is om naast elk bed een gootsteen te installeren. Sommige ziekenhuizen hebben de gootstenen al uit de patiëntenkamers gebannen, met enorme dalingen in het aantal ziekenhuisinfecties voor gevolg.

Het pijngeheugen wissen

Chronische lage rugpijn is een enorm maatschappelijk probleem. Masterstudent Félix Buyck onderzocht onder leiding van Prof. dr. Maarten Moens en de onderzoeksgroep STIMULUS van het departement Neurochirurgie van het UZ Brussel wat de effecten zijn van ruggenmergstimulatie op de hersenen. Dat is een behandeling waarbij kleine, (voor de patiënt onmerkbare) stroomstoten worden toegediend aan het ruggenmerg ter behandeling van chronische pijn.

Het ruggenmerg verbindt alle zenuwen van het lichaam met de hersenen. We weten dat langdurige pijn aanleiding kan geven tot veranderingen van de hersenstructuur. Onder andere een vergroting van een hersengebied dat de hippocampus genoemd wordt. Het lijkt erop dat een behandeling met ruggenmergstimulatie de hippocampus weer doet krimpen. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat het ‘pijngeheugen’ als het ware gewist wordt: als hun hersenen minder ‘denken’ aan pijn, ervaren mensen ook minder pijn. Het brein, zo blijkt uit de scriptie, opent duidelijk een deur naar een betere pijntherapie voor patiënten met chronische lage rugpijn.

 

Vaccinatiebereidheid evolueert parallel met vertrouwen in overheid

Christian Du Brulle

Vrije schoolkeuze is vooral een voorrecht van blanke middenklassers

frans

Ecologische impact van offshore windparken: zowel positief als negatief

frans