Image default
BedrijvenEconomieEuropaInstellingenMarketingMateriaalOnderwijsPolitiekSamenlevingTechnotelex

Telenet investeert 4 miljoen in de Academy for Digital & Data Talent

Een strategisch partnership tussen Telenet, de KU Leuven, VUB, ULB en BeCode, onder de naam Academy for Digital & Data Talent moet de digitale kennis en technische vaardigheden van de eigen medewerkers versterken via vorming, bijscholing of omscholing. Door kennis en praktijkvoorbeelden te delen met de drie universiteiten en BeCode wil het telecombedrijf ook nieuw en jong talent klaarstomen en aantrekken. De deelnemende universiteiten van hun kant zetten in het kader van de samenwerking in op onderzoek.

De verschillende partijen hopen samen de uitdagingen van de digitalisering aanpakken, vooral dan het nijpende tekort aan technische profielen. Telenet investeert de komende vijf jaar 4 miljoen euro in het initiatief. De academie vertrekt vanuit een gedeelde visie dat levenslang leren noodzakelijk is om wendbaar te blijven in een snel veranderende digitale economie.

De vraag naar jobs als ingenieur, IT’er en dataspecialist is immens, maar het aanbod volgt niet. Het aantal afgestudeerden uit wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige richtingen in alle Belgische regio’s volstaat met 1,6 procent allerminst, met een povere 26e plaats op Europese schaal voor ICT-gediplomeerden (DESI 2019).

Tegen 2030 zal naar verwachting een op de tien vacatures of 584.000 banen in België niet ingevuld geraken door een tekort aan werknemers met relevante (digitale) vaardigheden (Agoria 2018). Volgens het Wereld Economisch Forum zal 54 procent van alle werknemers in 2022 digitaal bijgeschoold moeten worden.

Trainingen en stages

Medewerkers met sterke digitale en technische vaardigheden zijn een belangrijke motor bij een succesvolle digitale transformatie van een bedrijf. Dat beseft ook Telenet. Daarom zet het bedrijf actief in op permanente talentontwikkeling en levenslang leren van de bestaande medewerkers, en rekrutering van nieuw talent. Door medewerkers de kans te geven hun technische vaardigheden en digitale kennis op peil te houden, wil het bedrijf actief bijdragen tot de duurzame inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt.

De nieuwe Academy for Digital & Data Talent moet een programmeerschool worden, waar je gratis een opleiding tot webontwikkelaar kan volgen. De academie zal opleidingen aanbieden voor de vorming, bij- en omscholing van huidige Telenet-medewerkers. Het programma richt zich in eerste instantie op ruim 200  medewerkers uit de IT-, data- en ingenieursdepartementen van het telecombedrijf. Samen met de universiteiten definieerde Telenet 118 thema’s voor trainingsprogramma’s rond onder andere Internet of Things, Artificiële Intelligentie en data-analyse, cybersecurity en cloud-gebaseerde systemen. BeCode zal op zijn beurt trajecten aanbieden om codeer- en programmeertalen aan te leren, zoals Python en Angular. Telenet zal de trainingen gradueel ontwikkelen en uitrollen, in functie van de eigen bedrijfsnoden.

Maar de telecomoperator wil via de ‘Academy for Digital & Data Talent’ ook nieuw en jong talent helpen klaarstomen en aantrekken. Zo zal het op structurele basis stages en meeloopdagen aanbieden, workshops en hackathons organiseren en gastcolleges geven aan de universiteiten. “De jobs van de toekomst vereisen andere en steeds meer digitale en technische vaardigheden”, zegt Ann Caluwaerts, Chief Corporate Affairs Officer Telenet. “Hoe stomen we niet alleen jongeren maar ook onze huidige medewerkers klaar voor deze jobs? En hoe blijven we als werkgever aantrekkelijk in een context van ‘war for talent’? Telenet wil een toekomstbestendig en wendbaar bedrijf zijn en daarom geloven we in maximale talentontwikkeling en -groei. Het staat vast dat we allemaal langer zullen moeten werken, laten we er dan ook alles aan doen om het zo uitdagend en interessant mogelijk te maken. Bij Telenet willen we lifelong employability creëren, of: medewerkers vaardigheden en kennis laten vergaren die ze doorheen hun hele loopbaan op de arbeidsmarkt kunnen inzetten en die hen wendbaar maken in de digitale economie.  Via de Academy for Digital & Data Talent willen we daar, samen met KU Leuven, VUB, ULB en BeCode, een structuur voor creëren.”

Collaboratief onderzoek voor innovatie

Naast een wisselwerking voor opleidingstrajecten en recrutering zullen Telenet, KU Leuven VUB en ULB ook academische onderzoeken opzetten om innovatie te stimuleren”, zegt Gerard Govers, Vicerector Groep Wetenschap & Technologie KU Leuven Professor Koen Debackere, Algemeen Beheerder KU Leuven. “Zo zal KU Leuven via verschillende van haar onderzoeksgroepen en -afdelingen research doen naar onder meer data-analyse en cybersecurity, netwerkbeheer en entertainment. Dankzij data van Telenet kan het onderzoek meteen aan de realiteit gekoppeld worden.

VUB en ULB zullen zich in het kader van de ‘Academy for Digital & Data Talent’ focussen op artificiële intelligentie met zowel onderzoek als trainingsprogramma’s. Bovendien zal Telenet onder meer samenwerken met de verschillende onderzoeksgroepen van VUB en ULB rond natuurlijke taal- en spraakherkenning, transparante en ethische artificiële intelligentie, predictive network maintenance en de operationalisering van modellen voor machine learning, IoT en cybersecurity.

“In een wereld waarin levenslang leren een de facto onderdeel wordt van onze levens, is het belangrijk dat de academische wereld een goede voeling blijft hebben met de noden en mogelijkheden in de industrie”, zegt Romain Meeusen, Vicerector Internationaliseringsbeleid VUB. “Het voedt bovendien ons onderzoek via het research-in-residence programma, waarbij we onderzoekers en werknemers intensief laten samenwerken. De samenwerking laat ons bovendien toe om de zachte vaardigheden van onze studenten aan te scherpen aan de hand van uitdagingen bij Telenet (duaal leren).”

“Niet alleen levenslang leren, maar ook het creatieve en interdisciplinaire denken, dat inherent is aan het DNA van de Brusselse onderzoeksgroepen voor Artificiële Intelligentie, zullen nieuwe innovaties brengen”, zegt Oberdan Leo, Vicerector Onderzoek en Ontwikkeling ULB.  “Samen met Telenet willen we collaboratief onderzoek doen op het gebied van Artificiële Intelligentie dat onze samenleving als geheel ten goede komt en bijdraagt aan een humanere wereld.”

De trainingen van BeCode zullen complementair zijn aan die van de universiteiten. Terwijl BeCode vooral de doeners zal trainen, zullen de universiteiten meer focussen op de denkers. Beide profielen zijn belangrijk voor een wendbaar bedrijf. “BeCode en Telenet werken al geruime tijd samen aan een inclusieve maatschappij dankzij het aanbieden van ICT-opleidingen aan werkzoekenden en vroegtijdige schoolverlaters”, zegt daarover Karen Boers, CEO BeCode. “We zijn trots dat Telenet de meerwaarde van onze actieve pedagogie onderschrijft en deze nu ook wil aanwenden om de eigen medewerkers bij- of om te scholen.”

VUB en UGent lanceren nieuwe studie over emotie en zingeving tijdens coronacrisis

frans

Innoviris introduceert wetenschapscheques in Brusselse scholen

frans

Acht ERC-Starting Grants voor Brusselse universiteiten

Christian Du Brulle