Image default
BedrijvenEconomieInstellingenMateriaalOnderwijsPolitiekSamenlevingTechnotelex

Taskforce wil acute nood aan computers counteren bij sociaal kwetsbare groepen

De Vrije Universiteit Brussel richt, in samenwerking met verschillende lokale besturen, publieke instellingen en middenveldorganisaties die reeds jarenlang werken aan het digitaal insluiten van kwetsbare groepen, de Taskforce ‘e-Inclusie’ op. De Taskforce kwam tot stand op initiatief van Dr. Ilse Mariën, onderzoekster bij imec-SMIT VUB: “Om ondanks de strenge coronamaatregelen les te kunnen volgen, te werken of contact te houden met familie en vrienden gaat men massaal digitaal. Maar kwetsbare groepen zoals kansarme kinderen en jongeren, mensen met een beperking of ouderen hebben hier slechts beperkte toegang toe en missen vaak de broodnodige vaardigheden. Hierdoor dreigen ze nu verder geïsoleerd te raken. Met dit initiatief hoopt de VUB bij te dragen aan een meer inclusieve maatschappij en via onze kennis en netwerken het algemeen nut te dienen. Ons werk houdt overigens ook niet op na deze crisis: ook nadien zal deze Taskforce zich blijven inzetten om de digitale kloof in onze maatschappij te verkleinen.“

De leden van de Taskforce leggen zich in eerste instantie toe op het versneld toegankelijk maken van laptops, tablets, en internet voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg, mensen in armoede, chronisch zieken, geïsoleerde senioren, bewoners van zorginstellingen of woonzorgcentra alsook coronapatiënten in de ziekenhuizen. Daarvoor werkt de Taskforce e-Inclusie samen met verschillende bestaande initiatieven zoals het Digital For Youth-project dat tienduizend computers wil inzamelen, ze zal refurbishen om ze daarna te verspreiden onder schoolgaande jongeren. Daarnaast is er ook het Virtual Hugs-initiatief van Deloitte dat extra tablets voorziet in woonzorgcentra en het Vlaams Patiënten Platform dat tablets bezorgt aan de COVID-19 units in de Vlaamse ziekenhuizen. Close the Gap en Digital For Youth zamelden ondertussen al 8.500 laptops in.

In tweede instantie werkt de Taskforce aan het versneld versterken van digitale vaardigheden bij deze kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van laagdrempelige handleidingen voor de toestellen. Daarnaast voorzien organisaties als Beego.be of buddy’s bijkomende (telefonische) hulp om de doelgroepen aan te leren hoe ze moeten werken met tools als WhatsApp, Skype, praatbox.be en essentiële digitale publieke en private diensten zoals bankapplicaties, formulieren voor technische werkloosheid of online schoolinschrijvingen. Tot slot maakt het platform 123digit.be extra digitale digitale oefeningen beschikbaar.

“Technologie is een fantastisch hulpmiddel dat het leven van veel mensen vergemakkelijkt en ons, zeker nu, toelaat om de normale gang van zake zoveel mogelijk aan te houden“, besluit dr. Mariën. “Maar helaas is technologie niet voor iedereen zo’n evidentie. Dat wordt nog al te vaak vergeten. Wat het des te problematischer maakt, is dat het vaak de meeste kwetsbare groepen in onze samenleving zijn die geen toegang of vaardigheden hebben waardoor zij nog verder sociaal geïsoleerd zullen raken. We mogen hen niet in de kou laten staan. Met dit initiatief hoopt de VUB bij te dragen aan een meer inclusieve maatschappij en via onze kennis en netwerken het algemeen nut te dienen. Ons werk houdt overigens ook niet op na deze crisis: ook nadien zal deze Taskforce zich blijven inzetten om de digitale kloof in onze maatschappij te verkleinen.”

De Taskforce e-Inclusie is een samenwerkingsverband van de VUB met Mediawijs, Vocvo, VVSG, Stad Gent – Digitaal Talent Gent, Link in de Kabel, WeTechCare, UCCL, K-Point Thomas More, Blenders Digidak, Linc vzw, Beego en Stad Kortrijk.

Meer info bij Ilse Mariën, Ilse.Marien@vub.be, 0496 282 488 op www.e-inclusie.be

Onderzoek: moet Terkamerenbos autovrij of niet

frans

Brusselse bevolkingsaantallen volgen internationale stedelijk trend

Christian Du Brulle

Meteoriet explodeerde boven de zuidpool: kracht van 1000 Hiroshima-kernbommen

frans