Image default
AardeBedrijvenEconomieEuropaInstellingenMateriaalPolitiekSamenlevingTechnotelex

Survey moet uitzoeken in hoeverre micro-elektriciteitsnetwerken op burgersteun kunnen rekenen

Renaissance, een EU-Horizon 2020 onderzoeksprogramma dat door de VUB-onderzoeksgroep MOBI wordt geleid, onderzoekt nieuwe manieren om via lokale elektriciteitsnetten energie efficiënter, goedkoper en duurzamer te maken. Zulke micronetwerken maakt burgers tegelijkertijd tot energieproducent en -consument. Het Renaissance-project wil het gebruik van wind- en zonne-energie versterken door de ontwikkeling van lokale energienetten en -gemeenschappen waarin burgers en bedrijven zowel consumenten als producenten zijn. Alleen is het nog niet duidelijk in hoeverre die kleine producenten – ook de burger met zonnepanelen op zijn dak – willen participeren in dergelijk kleine stroomnetten.

Lokale elektriciteitsnetten maken het verhandelen van energie binnen- en tussen gemeenschappen mogelijk, waardoor de hoeveelheid lokaal geproduceerde energie en het aandeel hernieuwbare energie als geheel toenemen. In het Renaissance-project staat co-creatie centraal. Onderzoekers in verschillende Europese landen ontwikkelden een software platform waarmee energiegemeenschappen ontworpen en gemanaged kunnen worden. Renaissance wil de methode uitrollen in verschillende landen in alle continenten. Het consortium ontving daarvoor 6 miljoen euro van de EU. Het project werd gelanceerd in mei 2019 en loopt tot april 2022.

“Lokale consumenten willen over goedkope en probleemloze energie beschikken”, zegt Projectcoördinator professor Thierry Coosemans (VUB). “Consument-gestuurde energievoorziening, waarbij ook nog ingezet wordt op hernieuwbare energie, kan daarvoor een oplossing bieden. Maar hoe staat de consument zelf tegenover zulke energiegemeenschappen? Zijn ze bereid mee te investeren of zelf innovatieve oplossingen te installeren? Of ondersteunen ze hun gemeente in een dergelijke opzet?”

Om die vragen te beantwoorden lanceert Renaissance nu een survey. “Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten”, aldus Coosemans. De survey moet de onderzoekers info geven over hoe ver de burger wil meegaan in dergelijk systeem en wat hij er voor overheeft om het mee uit te bouwen en mee te exploiteren.

De link naar de Nederlandstalige vragenlijst vind je  hier.

De vragenlijst bestaat ook in het Engels, Frans, Italiaans, Spaans

Meer info: https://www.renaissance-h2020.eu/

 

 

Drielandenpunt in de running als locatie voor prestigieuze Einstein-telescoop

frans

Werk en consumptie: wat er veranderde door de pandemie

Christian Du Brulle

I Love Science editie 2020 afgelast

Christian Du Brulle