Image default
GeneeskundeGezondheidSamenlevingtelex

Succesvolle combinatie radio- en immunotherapie bij behandeling kanker

Prof. Jo Van Ginderachter (VUB – VIB) en zijn team zijn er in geslaagd om een innovatieve kankerbehandeling te ontwikkelen waarbij radiotherapie en immunotherapie succesvol gecombineerd worden. Hierdoor kunnen artsen de tumor preciezer en effectiever behandelen, wat de overlevingskansen van kankerpatiënten aanzienlijk doet stijgen.

Bij de nieuwe techniek worden dezelfde radioactieve stoffen gebruikt als bij klassieke kankerbehandelingen en worden die gekoppeld aan nanobodies. De antilichamen worden intraveneus toegediend. Ze functioneren als dragers en binden zich in het lichaam van de patiënt aan macrofagen, een veelvoorkomende celtype in tumoren dat moeilijk te bereiken zijn met andere kankertherapieën zoals bestraling. Door gebruik te maken van nanobodies, raken de radioactieve stoffen tot in de kern van de tumor, waar ze de tumorcellen te lijf gaan.

Uit testen op borsttumoren blijkt dat door deze behandeling de tumoren trager groeien, en dat de therapie bovendien aanslaat bij tumoren die resistent zijn tegen andere vormen van therapie. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of deze gecombineerde behandeling ook werkt bij andere vormen van kanker.

“Wat uitzonderlijk is aan de therapie is dat we de sterktes van twee bestaande technieken combineren tot een effectievere behandeling”, zegt Van Ginderachter. “We hebben de radioactieve stoffen van radiotherapie die de kankercellen bestrijden en het immuuntherapeutische gebruik van nanobodies om de bestraling heel doelgericht naar de plaats in de tumor te brengen, waar die het hardste nodig is. De combinatietherapie is een belangrijke stap voorwaarts. Ze kan de overlevings- en genezingskansen van kankerpatiënten vergroten.”

In ons land krijgen ieder jaar zo’n 70.000 mensen kanker en verliezen helaas ook veel patiënten de strijd ertegen.

ULB-onderzoekers vinden achillespees van FATI-gemuteerde kankers

Christian Du Brulle

Omgevormd snorkelmasker verovert Belgische ziekenhuizen

frans

Koninklijke Sterrenwacht onderzoekt mee hoe botsingen met asteroïden voorkomen kunnen worden

frans