Image default
BedrijvenEconomieInstellingenOnderwijsSamenlevingtelex

Speciale omstandigheden vragen speciale examenlocaties

Vanaf maandag 1 juni gaat aan de Vrije Universiteit Brussel de examenperiode voor het tweede semester van start. Door de coronamaatregelen worden de examens uitzonderlijk gedeeltelijk buiten de campussen georganiseerd en dat op bijzondere plekken in Brussel. Er zijn examens in het conventie­centrum Square op de Kunstberg en in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) in het Jubelpark. Ook op de campussen te Etterbeek en Jette zelf zijn er extra examenlocaties voor­zien, onder andere in twee sporthallen en in practicumzalen.

Met de extra ruimtes verzekert de universiteit dat de nodige afstandsmaatregelen in acht kunnen worden genomen, zodat de studenten in alle rust en veiligheid hun examens kunnen afleggen. De locaties bieden vol­doende ruimte om de sociale afstand maximaal te garanderen, er zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en ze worden na elke examensessie grondig gereinigd en ontsmet.

De universiteit werkte de voorbije weken zoveel mogelijk alternatieven uit voor de klassieke examens. Er zijn opdrachten die thuis kunnen worden gemaakt, sommige mondelinge examens worden afgenomen via tele­conferencing, soms worden online schriftelijke toetsen georganiseerd. Het uitgangspunt van alle beslissingen rond de examens is vertraging en verlenging van de studieduur zoveel mogelijk te vermijden.

Door samen te werken met de KMKG – dat op 30 juni zijn deuren weer opent – en met het conventiecentrum Square steunt de VUB op haar beurt andere Brusselse instellingen uit de cultuur- en eventwereld, die zwaar getroffen werden door de corona­crisis.

“Het zijn beslist geen gewone examens, maar we doen er alles aan om ze zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen”, zegt Vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid Jan Danckaert. “We willen absoluut vermijden dat onze studenten door de coronacrisis een langer studietraject zouden hebben. Alle docenten hebben zich daar de voorbije weken hard voor ingezet. De rector en ikzelf hebben ook een boodschap naar alle VUB-docenten gestuurd. Daarin hebben we benadrukt dat we net nu ons vertrouwen in onze studenten bevestigen en mild moeten zijn. Dat is wat we vandaag allemaal moeten doen: mild zijn voor onszelf en voor de anderen. We zijn onze externe partners dan ook erg dankbaar dat we van hun gebouwen gebruik mogen maken. Een examen doen in een museum, daar kun je zelfs in normale tijden alleen maar van dromen. Ik hoop dat onze studenten er door geïnspireerd worden en mooie examenresultaten neer­zetten.“

Een zomer met drie hittegolven

Christian Du Brulle

Museumcollectie Afrikamuseum zorgt voor een doorbraak in parasietenstudie van Tilapia

frans

Oud-student Henri Vanroelen keert terug naar VUB als CIO

frans