Image default
BiologieSamenlevingSmiletelex

Leefmilieu Brussel wil bijensoorten in kaart brengen. U kan helpen.

Sedert enkele dagen heeft Leefmilieu Brussel het citizen science-project Streetbees weer geactiveerd. Brussel herbergt meer dan 190 bijensoorten, waarvan de meest bekende ongetwijfeld de honingbij is, die in de bijenkorven leeft en honing produceert. De meeste bijensoorten zijn evenwel solitaire bijen, waaronder deze die in de insectenhotels wonen. Veel bijensoorten leven in gevarieerde schuilplaatsen zoals holle stammen, taluds, spleten in de muur en zelfs tussen de tegels van de voetpaden. Ze kunnen soms hun individuele nesten verenigen in “bijendorpen” die, afhankelijk van de soort, gedurende enkele weken, in de lente of in de zomer actief zijn.

Om ze beter te leren kennen en ze te beschermen ontstond in 2019, op initiatief van Leefmilieu Brussel, het project “StreetBees”. Het project heeft als doel de stad ecologisch gastvrijer te maken via een reeks van aanbevelingen voor de (her)aanleg van voetpaden en wegbekledingen om solitaire bijen een plaatsje te bieden tussen de straatstenen.

Leefmilieu Brussel wil nu eerst de verspreiding van zoveel mogelijk soorten in kaart brengen en doet daarvoor een beroep op de inwoners van de stad.

De nesten zijn herkenbaar aan de kleine hoopjes zand tussen de tegels van de voetpaden.  Ze hebben gewoonlijk een cilindervormige opening in het midden. Leefmilieu Brussel benadrukt dat ze niet verward mogen worden met de ingang van een mierennest. Dat heeft een minder duidelijke opening en er zijn in de omgeving van zo’n mierenennest steevast mieren actief.

Wie een nest opmerkt, kan het online formulier invullen en eventueel een foto toevoegen.

VUB’ers op sleutelpostities bij CERN

frans

Waarom het Fontainasplein een mannenplein is…

Christian Du Brulle

Theater en wetenschappen: we worden gemanipuleerd door ons brein

Christian Du Brulle