Image default
EconomieFilosofieInstellingenPolitiekSamenlevingtelex

Juristen denken na over welvaart zonder economische groei

“De kritiek op het streven naar een steeds grotere economische groei lijkt almaar groter te worden”, constateert Antoine Bailleux, professor Recht, in de publicatie Le droit en transition, verschenen in de reeks Presses de l’Université Saint-Louis. “Die kritiek komt van verschillende maatschappelijke spelers uit de ecologie, de sociologie, de economie.. De groeiende kritiek op het groeifenomeen komt uit alle hoeken, enkel de juristen bleven lang afwezig. Een maatschappij, ook een maatschappij die niet op die eindeloze groei rekent om zijn welvaart te realiseren, kan niet om regels en wetten heen. Wetspecialisten kunnen dus niet ontbreken in het debat.”

De relfexies van onderzoekers die zich met het wettelijk kader van onze groeistrategie bezig houden dateren nochtans niet van gisteren. Al in 2016 werd een onderzoeksproject gestart in de schoot van de Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques van de Université Saint-Louis.

“We proberen ons het recht voor te stellen in een maatschappij die niet op groei is gebaseerd, maar eerder op aangename vormen van samenleven”, zegt Bailleux. “Het idee was om een doorlichting te maken van de machtsverhoudingen tussen die twee uitersten in verschillende domeinen van het recht.”

“In dat kader proberen we ons in te beelden hoe het recht kan bijdragen tot een welvaart die meer is dan het vermarkten dan goederen en diensten, meer ook dan de voortdurende groei van de productie en consumptie.”, verduidelijkt Bailleux. “Dat raakt aan heel veel domeinen, waar in veel gevallen nog niet eens rekening mee is gehouden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de bescherming van de natuur of de cultuur. Moeten we een rechtspersoon toekennen aan de natuur, zoals dat al op andere plaatsen is gebeurd? Wat met het geprogrammeerde verouderen van producten, zodat consumenten naar de winkel moeten om een nieuw product te gaan kopen? Ook dat wordt behandeld in de publicatie. Ze bekijkt ook hoe dergelijke regelgeving al in andere landen wordt toegepast en hoe ze kan worden ingepast in ons recht.”

Meteoriet explodeerde boven de zuidpool: kracht van 1000 Hiroshima-kernbommen

frans

Telenet investeert 4 miljoen in de Academy for Digital & Data Talent

frans

Tropische bossen stoten binnenkort meer CO2 uit dan ze opnemen

Christian Du Brulle