Image default
AardeBedrijvenEconomieEuropaGezondheidInstellingenKlimaatOnderwijsPolitiekSamenlevingtelex

Publicatie moet transitie naar CO2-duurzame mobiliteit begeleiden

Cathy Macharis, professor voor duurzame mobiliteit en logistiek aan de VUB, lanceert in een nieuwe publicatie hoe de transitie naar minder CO2-uitstoot in de mobiliteitssector kan lukken. Ze gebruikt hiervoor 8V’s: Vermelden, Vermijden, Verschuiven en Verschonen, Versnellen, Verbinden, Veranderen en… Verliefd worden.

De transportsector heeft een belangrijke impact op de klimaatsverandering. De sector is verantwoordelijk voor een vierde van de uitstoot en het is een sector die erg sterk groeit. Het goederen- en personenvervoer is hierdoor hét probleemkind om de doelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot tegen 2050 met 80 tot 95 procent te halen. De uitdaging is enorm en ondanks het feit dat technologie hierbij kan helpen, kan technologie alleen het probleem niet verhelpen.

Macharis vertaalt het halen van die klimaatdoelstellingen – die voor de uitstoot van broeikasgassen een reductie met een factor 8 inhoudt – in een concreet en duurzaam mobiliteitsplan. In haar nieuwe boek pleit ze voor dringende maar haalbare verandering, zonder vingerwijzen, hysterie of het pessimisme dat zo vaak eigen is aan het klimaatdebat.

“Klimaat heeft een even hoge urgentie als covid19″, zegt Macharis. “Laten we daarom niet talmen en inspelen op de nieuwe relance die we nodig hebben. Een transitie kan heel snel gaan, zowel bij het personenvervoer als in het goederentransport. Mensen maar ook bedrijven zijn op zoek naar duurzame oplossingen en staan klaar om de switch te maken. Ik stel in mijn boek een duurzame transitie van ons mobiliteitssysteem voor, die niet werkt volgens de oude recepten.”

Cathy Macharis: Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst

Monitoring afvalwater bevestigt evolutie van corona-epidemie

Christian Du Brulle

ULB-archeologen puzzelen de genetische evolutie van de cavia bijeen

Christian Du Brulle

Nieuw instrument om de bodemkwaliteit in Brussel te beoordelen

Christian Du Brulle