Image default
Geschiedenis Instellingen Samenleving telex

Professor Rik Vosters (VUB) opgenomen in de Noorse Agder Academy of Sciences and Letters

Frans Steenhoudt

De Noorse Agder Academy of Sciences and Letters heeft VUB-professor Rik Vosters een opgenomen als lid van de academie voor zijn toonaangevend onderzoek in de historische sociolinguïstiek. Vooral zijn taalhistorisch onderzoek naar het Nederlands in de 19e eeuw is belangrijk.

Vosters’ onderzoek zorgde voor fundamentele en vernieuwende inzichten over de aard en de positie van het Nederlands in de 19de eeuw. Noorwegen kende, net als het negentiende-eeuwse Vlaanderen, een bewogen taalgeschiedenis in die periode. Heel wat van de bevindingen uit het onderzoekvan Vosters inspireerden en stimuleerden Noorse collega’s bij hun eigen werk.

Vosters is toonaangevend in de uitbouw van de methodologie en de publicatiecultuur van de historische sociolinguïstiek. Volgend jaar publiceert hij samen met Gijsbert Rutten van de Universiteit Leiden het allereerste internationale Handbook of Historical Sociolinguistics bij Cambridge University Press. Vosters is bovendien kernredactielid van het gerenommeerde Journal of Historical Sociolinguistics.

De Agder Vitenskapsakademi telt een 200-tal leden en is gehuisvest in Kristiansand, de zuidelijkste stad van Noorwegen. De academie stimuleert wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de Noren en dat aan de hoogste wetenschappelijke standaarden voldoet. Naast Noorse leden worden er jaarlijks een beperkt aantal buitenlandse wetenschappers in de academie opgenomen, na strenge selectie en geheime stemming.

VUB-onderzoeker gebruikt siroop om ondergrondse magmastromen te simuleren

frans

Geologische CO2-opslag kan tot twee derde van de industriële uitstoot neurtraliseren

frans

25 jaar onafgebroken zwaartekrachtmetingen in Membach

Christian Du Brulle