PRIVACY POLIKRIJK

michel

PRIVACY POLIKRIJK

 

Wie zijn wij ?

Dit is de website van DAILY SCIENCE BRUSSELS, een online brusselse media waarvan de hoofdredacteurs zijn Frans Steenhoudt en Christian Du Brulle.

Lees het volgende contract om te weten te komen hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit document is aan wijzigingen onderhevig. Deze versie is gedateerd 4 juli 2019.

 

Wettelijk kader en toepassingsgebied

DAILY SCIENCE BRUSSELS verbindt zich ertoe de in België geldende privacywetgeving na te leven: de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens (of “RGPD” maar beter bekend als “GDPR”) 2016/679 van 27 april 2016, die op 25 mei 2018 in werking is getreden.
Deze geheimhoudingsovereenkomst geldt voor alle pagina’s van de website www.dailyscience.brussels. Het is niet van toepassing op pagina’s die gehost worden door andere organisaties waarnaar wij verwijzen en waarvan de vertrouwelijkheidsovereenkomsten kunnen verschillen. Dit beleid betreft uw bezoek aan deze website en het gebruik van cookies voor een betere surfervaring.
Als u wilt reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, kunt u contact met ons opnemen via info@dailyscience.brussels

 

Cookies voor een betere surfervaring

Herroep cookies

 

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt om bepaalde gegevens van de websites die u bezoekt op te slaan. Bijvoorbeeld het selecteren van een taal, uw verbindingsgegevens of andere instellingen. Cookies zijn noodzakelijk om de werking van de website te verbeteren en worden gebruikt voor statistische doeleinden. Ze registreren uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens niet.
Alleen de website die de cookie heeft aangemaakt, heeft toegang tot het bestand. Het bestand zelf bevat alleen tekst en kan geen enkele handeling op uw computer uitvoeren. Het wordt daarom alleen gebruikt om aanvullende informatie aan uw browser te verstrekken. Een cookie – aangezien het slechts een kleine hoeveelheid gegevens bevat – is dus onschadelijk.
Als u echter van mening bent dat uw privacy niet wordt gerespecteerd, kunt u uw browserinstellingen aanpassen om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen of om te voorkomen dat cookies gegevens opslaan. Navigatie op de website van DAILY SCIENCE BRUSSELS is altijd mogelijk.

 

Welke informatie wordt op deze site verzameld via cookies?

Elke keer dat u onze website bezoekt, als cookies niet uitgeschakeld zijn, herkent onze server automatisch uw thuisdomein. Het detecteert echter niet automatisch uw e-mailadres of naam.
Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie via cookies:
– uw domein (automatisch gedetecteerd zoals hierboven beschreven);
– alle informatie over de pagina’s die u op onze site hebt geraadpleegd;
– uw leeftijd en geslacht, taal en geografisch gebied.

 

Ingebedde inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen….). Inhoud geïntegreerd van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker die andere site zou bezoeken.
Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tools voor het volgen van derden integreren, uw interacties met deze ingebedde inhoud volgen als u een account op hun website hebt ingelogd.

 

Cookies van andere derden

Op deze site maken we ook gebruik van de diensten van onze vertrouwde partners gespecialiseerd in sociale media, reclame en analyse. We delen informatie over uw gebruik van de site door bijvoorbeeld YouTube, Vimeo, Dailymotion video’s en knoppen voor het delen van inhoud te integreren met de uitbreiding “Simple Share Buttons Adder”.
Wij zijn van mening dat het gebruik van de diensten van deze derden het bezoek aan onze website verbetert. Derden kunnen cookies gebruiken om bepaalde gegevens te registreren, bijvoorbeeld om de kliks van bezoekers te analyseren.

 

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

Het uitschakelen van cookies heeft alleen betrekking op de computer en de browser die gebruikt wordt om ze uit te schakelen. Als u meerdere computers of browsers gebruikt, moet u de handeling voor elke computer en elke browser herhalen.
Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer gedetailleerde informatie over het inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies. Hier zijn enkele links naar de meest gebruikte browsers:
– Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
– Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
– Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Persoonlijk identificeerbare informatie die is verzameld

Wanneer u onze site bezoekt, kunt u vrijwillig en bewust informatie delen, bijvoorbeeld door het invullen van online formulieren. Dit zijn dan “persoonlijke gegevens”. De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is identificeerbaar wanneer hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer of een of meer specifieke elementen van zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Bijvoorbeeld: iemands voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren, herkomst, geslacht, etc. Het bedrijfsadres en telefoonnummer van een persoon zijn ook persoonlijke gegevens.

 

Binnen deze site kan het, afhankelijk van de gegevens die u ons hebt toegestuurd, als volgt zijn:
– uw naam
– uw voornaam
– uw e-mailadres
Deze informatie wordt verzameld via online formulieren die speciaal voor de website van DAILY SCIENCE BRUSSELS zijn gemaakt. Deze gegevens worden gebruikt om u te informeren, later contact met u op te nemen en om statistieken op te stellen om de inhoud van onze site te verbeteren.

 

Deze persoonlijke gegevens worden daarom alleen met deze derden gedeeld als u ons uw toestemming geeft.

 

Indien u in de toekomst geen post en/of elektronische post wenst te ontvangen van onze vereniging, gelieve ons te contacteren.

 

Compliant gegevensbeheer en -opslag

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze database, geïntegreerd in de DAILY SCIENCE BRUSSELS website. Tenzij u hierom verzoekt, worden deze gegevens bewaard gedurende een periode van 10 jaar na de laatste mededeling.

 

DAILY SCIENCE BRUSSELS verbindt zich ertoe deze informatie niet te delen met andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden, noch aan commerciële databases door te geven.

 

Deze persoonlijke gegevens worden alleen met derden gedeeld indien vereist en toegestaan door de wet.

 

Gebruik van gegevens door DAILY SCIENCE BRUSSELS

Deze gegevens worden alleen verzameld in het kader van de specifieke activiteiten van DAILY SCIENCE BRUSSELS, zoals (e-)mailings. Wij verwerken geen persoonlijke gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) zonder schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

In alle omstandigheden behoudt u ook het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te verkrijgen, te wijzigen, te verwijderen, te beperken of te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door contact met ons op te nemen via e-mail op info@dailyscience.brussels.

 

Beveiliging van de verzamelde informatie

Na ontvangst van de gegevens verbindt DAILY SCIENCE BRUSSELS zich ertoe alles in het werk te stellen om de veiligheid van haar systemen te waarborgen. Wij hebben reeds de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van de op onze site ontvangen informatie te beschermen. Hier is de lijst:
– Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens in naam van DAILY SCIENCE BRUSSELS zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
– Wij voeren regelmatig back-ups uit om persoonlijke gegevens te recupereren in geval van technische of fysieke incidenten.
– Medewerkers worden zich bewust gemaakt van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
– We zijn bezig met het implementeren van een procedure in het geval van een datalek.

 

Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze informatie veilig wordt verwerkt.

 

Toegang, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de wet van 8 december 1992 en het Algemeen Reglement van 27 april 2016, heeft elke gebruiker die rechtstreeks of onrechtstreeks nominatieve informatie op deze site heeft geplaatst, de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens:
– Recht op informatie en toegang: U kunt vragen om persoonlijke informatie over u bekend te maken.
– Recht op correctie: U kunt de rectificatie van uw persoonlijke gegevens vragen. U kunt ons vragen om eventuele onjuistheden en onvolledige gegevens te corrigeren.
– Recht om te wissen (“recht om te vergeten”): U kunt vragen dat uw persoonlijke gegevens volledig uit onze database worden gewist.
– Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U kunt de persoonlijke gegevens die op u van toepassing zijn in een elektronische, actuele en gestructureerde vorm verkrijgen.
– Bezwaarrecht: U kunt bezwaar maken tegen prospectie, direct marketing en het opstellen van profielen.

 

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een schriftelijke en ondertekende aanvraag (pdf) naar ons administratiekantoor via info@dailyscience.brussels. Gelieve het post- of e-mailadres te vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Wij kunnen u vragen zich te identificeren voordat wij op bovenstaande verzoeken kunnen reageren. U kunt zich identificeren met een kopie van uw identiteitskaart.

 

In geval van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u rechtstreeks contact op te nemen met ons secretariaat. Wij staan tot uw beschikking per e-mail info@dailyscience.brussels.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij het Privacycomité, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Contactgegevens

Wij staan tot uw beschikking:
– per e-email: info@dailyscience.brussels