Image default
EconomieInstellingenPolitiekSamenlevingtelex

Drempel voor hulpvraag ligt te hoog bij mensen in armoede

Waarom doen zo weinig families met een armoedeproblematiek een beroep op hulp om hun energiefactuur te betalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Een interessante vraag die werd onderzocht door Anne Baudaux en Françoise Bartiaux, onderzoekers van de Université Catholique de Louvain. Hun onderzoek werd gepubliceerd in Brussels Studies.

De onderzoekers tonen aan dat de complexiteit en de duur van de aanvraagprocedure het probleem is. Procedures duren nodeloos lang, zodat de aanvrager niet zelden te maken krijgt met documenten die verloren gaan en aanspreekpunten die in de loop van de aanvraagprocduren veranderen, zodat het proces som helemaal van voren af aan moet herbeginnen. Voor veel mensen die steun aanvragen is dat bovendien een stignamiserende ervaring, omdat hun energieverbruik én hun bestedingspatroon onder een vergrootglas worden gelegd door de verschillende bevoegde administraties..

” Uit ons onderzoek blijkt dat de praktijken en de negatieve emoties van mensen in energiearmoede enkel kunnen worden begrepen in de context van het tekort aan bescheiden woningen in het BHG”, zeggen de onderzoekers in de publicatie. “Het is een markt onder spanning, met een verouderd en slecht geïsoleerd woningenpark, lange wachtlijsten voor sociale woningen, concurrentie en discriminatie ten aanzien van kandidaat-huurder. Al die elementen maken de energiearmoede in het Brussels Gewest nog groter.”

Het gaat ook over erkenning en waardigheid. “De spanningen tussen de waardigheid van huisvesting en de waardigheid van onafhankelijkheid, tussen de veiligheid van een ietwat comfortabele thuis en de vrijheid om geen rekenschap te moeten afleggen, tussen het meespelen van het “spel” van activering en bewijsvoering om zich geen financiële zorgen te moeten maken, en het zich alleen redden om de eigen privacy te beschermen. Deze spanningen zijn moeilijk te dragen met een onzeker budget. Als er meer rekening zou worden gehouden met al die uitdagingen, zou dat wellicht de hulprelaties ten goede komen en helpen in de strijd tegen het niet-gebruik van rechten inzake huisvesting en toegang tot energie.”

 

Luchtvervuiling in Brussel treft de sociaal kwetsbare mensen het hardst

frans

VUB-campus groeit in één klap met 33.000 m²

frans

Boommuggenstrontjesmos, met vruchtjes zo klein als de uitwerpselen van muggen

frans