Image default
Gezondheid Onderwijs psychologie Samenleving telex

Eerstejaarsstudenten missen vooral hun medestudenten en het campusleven

Voor de meerderheid van de 1248 eerstejaarsstudenten van de Université Saint-Louis in Brussel zijn fysieke lessen onontbeerlijk tijdens hun opleiding. Een enquête sedert het begin van het voorbije academiejaar geeft aan dat slechts 26 procent van de eerstejaars afstandsonderwijs voldoende vinden.

De enquête werd opgezet door professor Nicolas Marquis en onderzoekster Cynthia Dal op basis van de inschrijvingen eerstejaarstudenten. Acht op tien respondenten geven aan dat onlins lessen meer werk meebrengen dan fysieke lessen. Drie procent van de studenten zegt bovendien dat ze hun lessen op de smartphone moeten volgen, twee procent doet dat met een tablet. 0,7 procent zegt over geen tools te beschikken om de lessen te volgen. Bijna driekwart van de studenten zegt dat het moeilijk en vermoeiend is om op een scherm de lessen te volgen. Bijna een vierde van de studenten vindt ‘studeren op papier’ nodig.

Ook het mentale welzijn van de studenten staat onder druk door het online gebeuren: 54 procent van de respondenten zegt gedemotiveerd en ontmoedigd te zijn. Sedert midden maart heeft bijna 70 procent van de eerstejaars problemen gesignaleerd. Toch vindt een overgrote meerderheid van de studenten het studentenleven alsnog leuk, ook tijdens de lockdown. Toch vindt 69 procent fysieke lessen onmisbaar om te slagen. Ze missen vooral de interactie met andere studenten, de sfeer op de campussen en de lessen in de auditoria.

Les longs séjours en hôpitaux psychiatriques ont aussi un impact social sur les patients

VUB-onderzoek: Covid-19-oversterfte treft vooral Brussel, Bergen en Hasselt

frans

Afsmelten landijs op Antarctica kan deze eeuw de zeespiegel met 58cm doen stijgen

Christian Du Brulle