Image default
AardeBedrijvenCosmosInstellingentelex

Onderzoekscentrum wil werken in de geest van beroemde Belgische fysici Brout, Englert en Lemaître

In Brussel is de oprichtingsakte ondertekend van vzw BEL Center, een instelling waar onderzoekers het werk van de fysici Robert Brout, François Englert – Nobelprijs voor fysica 2013 – en Georges Lemaître verder uit te bouwen, zowel op het vlak van onderzoek als van institutionele samenwerking.

Als Leuvense professor bouwde kanunnik Georges Lemaître, één van de vaders van de Big Bang-theorie, al vóór WOII een samenwerking uit met Brussel. Dankzij zijn werk werd het onderzoek naar de geschiedenis van het heelal een empirische wetenschap. Robert Brout en François Englert ontwikkelden een nieuwe benadering die de sleutel vormde tot wat wij vandaag weten over de wereld op microscopische schaal, maar ook over de evolutie ervan op kosmologische schaal. Ook zij streefden naar een samenwerking tussen de universiteiten (intussen waren dat UCLouvain-KULeuven en ULB-VUB geworden), onder meer door gezamenlijke cursussen.

Later werd die samenwerking voortgezet in een federaal programma – “Interuniversitaire Attractiepool”. Om die aanpak te bestendigen keurde de Belgische senaat kort na de uitreiking van de Nobelprijs aan Englert in 2013 een motie goed voor de oprichting van een onderzoekscentrum genoemd naar die drie baanbrekers in de wetenschappen.

Vandaag krijgt dat initiatief concreet vorm met de steun van onderzoekers van de ULB, VUB, UCLouvain en KULeuven. De vzw krijgt onderdak in het kasteel Tournay-Solvay dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na renovatie ter beschikking stelt.

De vzw heeft tot doel de wetenschappelijke uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken. Daarvoor wil men onderzoeksactiviteiten aanmoedigen en samenbrengen in een centrale, stimulerende en creatieve omgeving. Tegelijk wil men door een streven naar centra van wetenschappelijke uitmuntendheid de uitstraling van de wetenschap versterken en een doorslaggevende rol gaan spelen in de sensibilisering van het publiek voor het belang van wetenschappelijk onderzoek. Samenwerking met bestaande organen en instellingen staat daarbij centraal, een succesvolle samenwerking die men wil consolideren. Het centrum wil bovendien kunstenaars bij zijn werking betrekken en de dialoog met het publiek in het algemeen bevorderen.

De plechtige ondertekening vond plaats in aanwezigheid van de overheden en de vertegenwoordigers van de vier stichtende universiteiten – ULB, VUB, UCLouvain, KULeuven – en van Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek Barbara Trachte.

Meer info vind je hier.

Foto boven het artikel: arhief Georges Lemaître

Brusselse universiteiten groeien sterk

Christian Du Brulle

Belg ontdekt verloren gewaand historisch schilderij op veiling in New York

frans

Vrije schoolkeuze is vooral een voorrecht van blanke middenklassers

frans