Image default
niet-geclassificeerd

Onderzoeker brengt migratiestromen in kaart met big data

Doctoraatstudent Ahmad Wali Ahmad-Yar van de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt in hoeverre nieuwe technologische ontwikkelingen de kloof tussen de ‘traditionele’ data en de werkelijkheid kunnen dichten. Zijn onderzoeksdomein: migratiestromen. Sinds 2002 is het aantal mensen die hun land hebben verlaten met 49 procent toegenomen. Vandaag bedraagt hun aantal 3,4 procent van de wereldbevolking. De verwachting is dat migratie de komende jaren verder zal toenemen. De voornaamste oorzaken zkijn demografische druk, conflicten en de klimaatverandering. Om de ontwikkeling adequaat te kunnen volgen, zijn volgens Ahmad Wali Ahmad-Yar van de Vrije Universiteit Brussel innovatieve manieren van datavergaring nodig.

Het verzamelen van data over migratiestromen is tot nog toe vooral het domein van overheden en internationale organisaties. Migratie-experts, beleidsmakers en onderzoekers maken zich in toenemende mate zorgen over de kwaliteit van deze data. Ze wijzen erop dat deze ‘traditionele’ data inconsistenties bevatten, en niet in staat zijn gebleken recente veranderingen in migratiestromen te voorspellen. Bovendien weerspiegelen de statistieken migratie op een erg beperkte manier. De nadruk ligt op vluchtelingen, internationale studenten, gezinshereniging en – al dan niet legale – arbeidsmigratie, terwijl er in werkelijkheid tal van andere factoren in het spel zijn.“Het doel van mijn doctoraatsonderzoek is om de hiaten te identificeren en te categoriseren in de meeste relevante gegevensbronnen, zoals internationale migratiestroomstatistieken van UN DESA, OESO, IOM, Eurostat, UNHCR, EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions), EU-LFS (European Union Labour Force Survey) en Eurobarometer”, zegt Wali Ahmad-Yar. “Hiervoor gebruikte ik de methodologie van systematische review. Ik beoordeel de data op definities, achterliggende drijfveren, manier van meten, demografie, geografie en de beschikbaarheid van data in tijd.”

Vooral het gebruik van big data lijkt daarbij veelbelovend. Zo onthullen gegevens van Facebook in 2018 dat er 273 miljoen migranten op de wereld leven. Dat getal komt dicht in de buurt bij de officiële schatting van de Verenigde Naties uit 2017 van 258 miljoen migranten. Het voorbeeld laat zien hoe nieuwe technologie bestaande data kan verrijken. Wali Ahmad-Yar beschrijft in zijn onderzoek hoe de mogelijkheden – maar ook de beperkingen – van big data nationale overheden, de Europese Unie en de Verenigde Naties kunnen helpen beter beleid te maken dat ten voordele komt van zowel overheden als migranten.

Vos aangetroffen op 3de verdieping van internationaal studentenhuis in hartje Brussel

frans

VUB-microbiologen maken zuurdesem met lambiek

frans

6,5 miljoen euro Europese steun voor ontwikkeling nieuwste generatie ergonomische robots

frans