Image default
BiologieInstellingenPolitiekSamenlevingtelex

Onderzoek: moet Terkamerenbos autovrij of niet

In samenwerking met het Brussels Studies Institute (BSI) lanceren onderzoekers van VUB en ULB een survey om het gebruik van het Terkamerenbos in kaart te brengen. Of het bos moet worden opengehouden voor het verkeer dan wel afgesloten moet worden deed afgelopen weken heel wat stof opwaaien.

“Met het onderzoek hopen we betere kennis te krijgen van de mensen die voor en tegen zijn, en wat hun motivaties zijn”, zegt Da Schio. “Die informatie is nuttig voor de groepen en partijen aan beide zijden en kan hen in staat te stellen om hun wensen beter te verwoorden. Met de resultaten kan men ook tot oplossingen te komen die door een meerderheid worden gedragen.”

De vragenlijst is opgesteld in het Nederlands, Frans en Engels en het invullen ervan duurt ongeveer 5-10 minuten. Ze is anoniem en de gegevens zullen als geheel verwerkt worden. De resultaten worden begin 2021 gepubliceerd.

De vragenlijst omvat vragen over het huidige gebruik van het Ter Kamerenbos, de wensen voor de toekomst van het bos, mobiliteitsgewoontes en het gebruik van groene ruimtes.

Survey: https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3UezpjqGmHwteHr

 

Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen fotografeert lege kust

frans

VUB organiseert de eerste universitaire opleiding Esports van de Lage Landen

frans

Autodelers in het Brussels Gewest zijn vooral hoger opgeleide jonge mannen

frans