Image default
InstellingenPsySamenlevingtelex

Onderzoek: impact van coronacrisis op profs en vorsers

De ACADE-COVID-studie van de Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent, zal voor het eerst in België de gevolgen van corona voor het werk en welbevinden van het academisch personeel in kaart brengen. Alle wetenschappers in België, gaande van doctoraalstudenten tot professoren, kunnen deelnemen aan de studie via www.acade-covid.be/nl.

COVID-19 zet wetenschappers permanent onder druk om op heel korte termijn onderzoek te doen en om snel adviezen te geven om het virus te bestrijden. Ook de omslag naar digitaal lesgeven en digitaal examens afnemen noodzaakte een snelle, abrupte aanpassing aan de nieuwe omstandigheden. De veelheid van taken, de verantwoordelijkheid om snel en kwaliteitsvol onderzoek uit te voeren en daarnaast ook kwaliteitsvol onderwijs af te leveren, zet veel academici in deze coronacrisis zwaar onder druk.

Wetenschappers adviseren het beleid om onze hele samenleving uit deze crisis te leiden. Een klein aantal zijn daardoor nationale helden geworden. Een veel groter aantal werkt achter de schermen aan de bestrijding van de pandemie: niet alleen virologen of geneeskundigen, ook economen, statistici, sociologen, pedagogen en noem maar op.

Naast het uitvoeren van onderzoek, is onderwijs een andere hoofdtaak van academici. De academici moesten van de een op de andere dag digitaal lesgeven. De een had ervaring, de ander niet. Vaak kwam het neer op een spoedcursus online lesgeven, digitaal masterproeven te begeleiden en examens op internet af te nemen. Er ligt een zware druk op hen om, ondanks de gewijzigde situatie, goed onderwijs aan te bieden en gekwalificeerde studenten af te leveren.

Het onderzoek is een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel (Prof. Dr. Johan Bilsen &  Dr. Iris Steenhout, Vakgroep Gezondheidswetenschappen), in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (Prof. Dr. Guido Van Hal, Vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde) en de Universiteit Gent (Prof. Dr. Piet Bracke, Vakgroep Sociologie).

Theater en wetenschappen: we worden gemanipuleerd door ons brein

Christian Du Brulle

Sexting bij scholieren: niet langer afwijkend gedrag maar toch niet altijd onschuldig

frans

Ongeziene concurrentiestrijd tussen de gewesten in de herdenkingsijver van de Groote Oorlog

frans