Image default
InstellingenOnderwijsPolitiekSamenlevingtelex

Odisee-hogeschool gaat van start met opleiding voor OKAN-leerkrachten

Hogeschool Odisee (Campus Brussel) begint vanaf morgen 18 oktober met een nieuw postgraduaat ‘Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’. De hogeschool wil met de opleiding scholen en leerkrachten helpen om niet-Nederlandstalige leerlingen beter te begeleiden.

“Met het postgraduaat komen we tegemoet aan de groeiende nood aan professionalisering in het vakgebied”, zegt Heleen Vandromme, directeur Advanced education aan Odisee. “We willen scholen helpen om het onthaal van anderstalige nieuwkomers – de zogenoemde OKAN-klassen – kwalitatief uit te bouwen.”

Het postgraduaat vertrekt vanuit onderzoeksonderbouwde workshops. De studenten leren er hoe ze anderstalige nieuwkomers het best kunnen opvangen, hoe ze een onthaalklas inrichten en hoe ze deze nieuwkomers taalvaardig kunnen stimuleren, zodat ze vlotter aansluiting vinden bij hun medeleerlingen.

“We kiezen bewust voor de term ‘onthaalonderwijs’, omdat we naast het onderwijskundige luik ook aandacht besteden aan het sociale aspect”, zegt Goedroen van Lunenburg, coördinator van het postgraduaat.

De opleiding is opgebouwd uit zes onderdelen en opvat onder andere onthaal van anderstalige nieuwkomers en alfabetisering.  “Het postgraduaat bestaat uit meer dan alleen lessen”, aldus Goedroen van Lunenburg. “Er zit een uitgebreid praktisch luik aan vast, met 18 uur stage in een praktijkschool. De opleiding kwam tot stand in cocreatie met verschillende gespecialiseerde organisaties, zoals vzw Foyer, het overheidsagentschap voor Integratie en Inburgering, het Huis van het Nederlands, Solentra – dat zorg biedt aan jonge vluchtelingen – het Centrum Algemeen Welzijnswerk, het Instituut Anneessens-Funck, VTI Aalst en het Onderwijscentrum Brussel. We brengen in dit OKAN-postgraduaat dus expertise uit verschillende hoeken samen.”

Door de maatschappelijke ontwikkelingen van de voorbije jaren, stijgt het aantal anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen, en dus ook de nood aan OKAN-klassen. “Meer nog: in een recent rapport van drie agentschappen – het vluchtelingenagentschap UNHCR, het kinderfonds UNICEF en de internationale organisatie voor migratie IOM – dringen de Verenigde Naties er bij de Europese staten op aan om het onderwijs voor kinderen van vluchtelingen en migranten te stimuleren”, zegt docent Jona Hebbrecht, die het OKAN-postgraduaat mee coördineert.

VUB haalt vooraanstaande Amerikaanse politiek filosoof William Connolly naar Brussel

frans

2020-21: een quasi grieploos griepseizoen

Christian Du Brulle

Raderdiertjes moeten langere ruimtereizen mee mogelijk maken

frans