Image default
Aarde Biologie Economie Gezondheid Instellingen Materiaal Samenleving telex

Nieuw instrument om de bodemkwaliteit in Brussel te beoordelen

Leefmilieu Brussel innoveert en biedt een nieuw instrument aan om de bodemkwaliteit te beoordelen: de Index voor Bodem Kwaliteit in Brussel (IBKB). De  Index  IBKB werd ontwikkeld  door  Leefmilieu Brussel en is een instrument voor burgers en professionals om de kwaliteit van hun bodem te beoordelen.

De IBKB is een bewustmakingsinstrument rond het  belang  van  de  bodem  en  de  functies  die  de  bodem  vervult  voor  de  goede werking van ons leefmilieu en dus ook onze samenleving.

De IBKB is beschikbaar in twee tools, afhankelijk van de gebruiker: De IBKB-PRO is bestemd voor professionals (projectdragers, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, enz.). De index wordt vastgesteld door een bodemdeskundige en is gebaseerd op een kwantitatieve analyse van de bodemgesteldheid.

De IBKB-burger is bedoeld voor iedereen die de bodemgesteldheid op zijn of  haar  terrein  wil  beoordelen. Die  index  wordt  vastgesteld  door  de burger zelf en is gebaseerd op een reeks van eenvoudig uit te voeren tests.

“Met de IBKB-burger kunt u bij Leefmilieu Brussel een IBKB-fiche aanvragen”, aldus Leefmilieu Brussel.

Voorzitter Europese Onderzoeksraad neemt na al drie maanden ontslag

Christian Du Brulle

Le satellite SIMBA est prêt au départ

Christian Du Brulle

Brussel moet investeren in reputatie om ambitie internationale mediastad waar te maken

frans