Image default
BiologieGeneeskundeGezondheidtelex

Artsen wijzen op het belang van goede voeding bij hospitalisatie

In België gaan patiënten die binnenkort gehospitaliseerd moeten worden, op voorhand al minder eten. Cijfers die vandaag door het Instituut Jules Bordet (ULB) werden vrijgegeven, geven aan dat 40 procent van de toekomstige patiënten onvrijwillig gewicht verliezen in de drie maanden voor hun hospitalisatie. 14 procent van de patiënten eet tijdens zijn of haar hospitalisatie helemaal niks.

Parallel toont het cijfermateriaal aan dat er dertig dagen na het ontslag uit het ziekenhuis een iets hogere mortaliteit van 2 tot 8 procent is bij de patiënten die gewicht verloren of minder aten in de aanloop en tijdens hun ziekenhuisverblijf.

“Het verschijnsel doet zich in alle leeftijdscategorieên voor, maar is meer uitgesproken bij oudere mensen”, geeft het Instituut Jules Bordet aan ter gelegenheid van Nutrition Day. “De cijfers tonen het belang aan van een goede voeding van patiënten.”

Het Instituut, dat toch het referentiecentrum is voor de behandeling van kanker, maakt van de gelegenheid gebruik om de aandacht te vestigen op de nood aan gezondere voeding en voldoende beweging bij het voorkomen en behandelen van kankers.

“Het gewichtsverlies zorgt voor een verhoogde vermoeidheid en daardoor voor een minder goede reactie op de behandelingen”, zeggen ze bij Bordet. Algemeen is een gevarieerde voeding aan te raden, met veel groenten en fruit en voldoende calorieën. Patiënten met kanker hebben er baat bij te zorgen voor voldoende vitaminen en nutriënten om hun gewicht op peil te houden en zo de behandeling beter te verteren.

Voor wat betreft lichaamsbeweging geldt vanzelfsprekend dat die aangepast moet zijn aan de mogelijkheden, de aandoening en de leeftijd van de patient. “Beweging laat toe de assimilatie van eiwitten op het niveau van de spieren te verbeteren. Lichaamsbeweging heeft ook een positieve invloed op de hormonenhuishouding en de immuniteit. Al die factoren zorgen ervoor dat de behandeling beter binnenkomt en ze vergroten het recuperatievermogen.”

Algorithmes et démarche artistique font-ils bon ménage?

ULB-onderzoekster wordt ESA experte voor marsmissie van Perseverance

Christian Du Brulle

Eén op vijf Covid-19-slachtoffers vertonen hersenschade

Christian Du Brulle