Image default
BiologieGeneeskundeGezondheidInstellingen

Hydroxychloroquine zorgde dan toch voor een lagere COVID-19-mortaliteit

Een studie van gegevens van ziekenhuispatiënten in België over het gebruik van hydroxychloroquine toont aan dat van de 8.000 patiënten van wie de data in het onderzoek werden opgenomen, ongeveer 4.500 patiënten een behandeling kregen op basis van hydroxychloroquine. Een multivariate statistische analyse toont nu aan dat een behandeling met een lage dosis hydroxychloroquine zoals voorgeschreven in Belgische ziekenhuizen, gepaard ging met een lagere sterfte.

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie verzamelt Sciensano gegevens van COVID-19 patiënten die in de meerderheid van Belgische ziekenhuizen werden opgenomen om de evolutie van deze patiënten te documenteren en om risicofactoren voor ernstige ziekte of overlijden te identificeren (voor meer informatie over deze survey). De gegevens werden gebruikt om het verband tussen hydroxychloroquine en sterfte van gehospitaliseerde patiënten te bestuderen. Bij aanvang van de exponentiële fase van de epidemie in België, en in afwachting van de resultaten van de klinische studies, werd de toediening van een „lage dosis” hydroxychloroquine sulfaat aanbevolen als een aanvaardbare behandelingsoptie voor instemmende gehospitaliseerde COVID-19 patiënten zonder contra-indicaties. Die aanbeveling werd opgesteld door een task force bestaande uit clinici en wetenschappers van de referentiecentra voor erg besmettelijke luchtwegaandoeningen, het FAGG en Sciensano. Nu bleek het, in afwachting na betere behandelingen, toch een bruikbare strategie.

De studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Antimicrobial Agents. In navolging van de resultaten van andere internationale studies en aanbevelingen wordt hydroxychloroquine momenteel in België niet meer aanbevolen voor de behandeling van COVID-19, behalve in geregistreerde klinische studies. Het was echter belangrijk om het gebruik ervan tijdens de eerste golf van de epidemie te documenteren en aan te tonen dat er in elk geval geen meldingen zijn van overmatige mortaliteit bij patiënten die volgens de Belgische instructies met hydroxychloroquine zijn behandeld.

“Onze waarnemingen zijn vergelijkbaar met andere observationele studies die wereldwijd worden uitgevoerd, en doen nieuwe hypothesen rijzen over de ontstekingsremmende mechanismen die verband houden met het potentiële voordeel van hydroxychloroquine”, aldus de auteurs.

VUB-onderzoek bevestigt: arme wijken in Brussel hebben minder groene ruimte

frans

Opeenvolging van orkanen wist evolutionair verhaal van meer dan een half miljoen jaar uit

frans

VUB-cursus Artificiële Intelligentie mikt ook op AI-analfabeten

frans