Image default
AardeArchéologieBiologietelex

Vorsers van de Plantentuin in Meise en de UGent verfijnen de stamboom van groene algen

Onderzoekers van de Plantentuin in Meise en de Gentse universiteit hebben, in samenwerking met een internationaal team van vorsers, een belangrijke stap gezet in het ontrafelen van de moeilijke genetische puzzel bij een belangrijke groep van marine algen. Door genetisch onderzoek van verschillende marine groene algen te combineren met onderzoek van fossielen, zijn ze heel dicht genaderd bij bruikbare evolutionaire stamboom van de algen.

Groene algen ontstonden al meer dan een miljard jaar geleden. Al kort na hun ontstaan splitsten ze in twee grote groepen, waarvan één groep rond 400 miljoen jaar geleden aanleiding gaf tot het ontstaan van landplanten. Uit de andere groep evolueerde een enorme variëteit aan zoet- en zoutwateralgen, die van levensbelang zijn voor de marine ecosystemen.

De studie geeft aan dat de groene marine algen aan hun diversificatie begonnen tussen 750 en 650 miljoen jaar geleden, op het einde van het Neoprotozoïcum. Die geologosche periode wordt gekenmerkt door twee belangrijke ijstijden, waarbij de ijskappen op een gegeven moment tot bij de evenaar reikten. De voorouders van alle groene algen hebben die periode van extreem klimaat overleefd in kleine, beschermde enclaves in ondiepe zeeën, waar de omstandigheden minder penibel waren.

Die isolatie van miljoenen jaren heeft het aantal soorten lokaal doen toenemen. Die algen hebben zich na de opwarming van de oceanen, tijdens het Ediacarium, verder kunnen verspreiden over de hele wereld, met een boom van het aantal soorten voor gevolg. Wellicht heeft de groeiende biodiversiteit, met een toename van het aantal levensvormen dat fourageerde op de algen, een verdere evolutie getriggerd, met een diversiteit aan overlevingsstrategieën en complexere samenlevingsverbanden tussen algen als resultaat.

Het succes van de groene algen heeft ongetwijfeld een grote invloed gehad op de verdere ontwikkeling van alle leven in zee.

Plantentuin Meise heeft zowel wetenschappelijke als toeristische ambitie

frans

ULB ontwikkelt met de kinocardiograaf een nieuwe tool voor de monitoring van hartinfarctpatiënten

Christian Du Brulle

VUB onderzoek werpt nieuw licht op de functie van de kleine hersenen

frans