Image default
AardeInstellingenKlimaatOnderwijsSamenlevingSmileTechnotelex

KMI-app wordt uitgebreid; ook optische weerfenomenen kunnen vanaf nu gerapporteerd worden

Vorige zomer lanceerde het Koninklijk Metereologisch Instituut zijn KMI-app, waarbij gebruikers de mogelijkheid kregen om waarnemingen met het KMI en met andere gebruikers te delen. Tot vandaag leverde dat bijna een half miljoen extra waarnemingen op. Door het grote succes besliste het KMI om de bestaande app met twee extra types van waarnemingen aan te vullen, namelijk wateroverlast en optische verschijnselen.

“In samenspraak met de drie gewesten hebben we het rapporteren van wateroverlast en overstromingen toegevoegd aan de lijst met mogelijke waarnemingen”, aldus het KMI. “De voorspelling en het beheer van overstromingen is een gewestelijke bevoegdheid, maar overstromingen worden uiteraard bijna altijd veroorzaakt door hevige en/of langdurige regenval. De toevoeging van overstromingen is het resultaat van een samenwerking tussen het federale KMI en de verschillende hydrologische diensten van de drie gewesten. De gewesten droegen bij tot de ontwikkelingskosten van de toevoeging, terwijl het KMI de inkomende waarnemingen in reële tijd doorgeeft aan de gewesten.”

Naast info over overstromingen kunnen app-gebruikers voortaan ook optische verschijnselen rapporteren. Het gaat dan bijvoorbeeld over een regenboog of een halo rond zon of maan. Het delen van optische verschijnselen heeft op het eerste zicht misschien geen toegevoegde waarde voor het inschatten van het huidige weerbeeld in België. “Toch denken we dat het een mooie aanvulling is op de huidige lijst, en dit om verschillende redenen.” Nu al kunnen gebruikers van de app weerfenomenen signaleren zoals tornado’s, felle windstoten, mist, of de staat van de wegen onder invloed van regen, ijzel of sneeuw.

Naast hun wetenschappelijk belang wil het KMI wil de interesse en de fascinatie voor een zo breed mogelijk palet aanweerfenomenen aanwakkeren bij een groter publiek, en daarbij ook de kennis van de meteorologie in het algemeen opvijzelen. Bovendien is het zo dat er al een beperkte groep gebruikers was, die graag dergelijke fenomenen wilde rapporteren, maar tot nu toe hiervoor niet terecht kon in de KMI-app.

Koninklijke begrafenissen moesten Belgische samenhorigheid versterken

frans

Hydroxychloroquine zorgde dan toch voor een lagere COVID-19-mortaliteit

Christian Du Brulle

Gigantische asteroïdenbotsing, ergens tussen Mars en Jupiter verhoogde de biodiversiteit op Aarde

frans