Image default
AardeBiologieEconomietelex

Belgische offshore-mosselen zijn goed gevuld en smakelijk

De productie van mosselen in de Belgische territoriale wateren is haalbaar. Dat hebben onderzoekers, waaronder ook mensen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, kunnen vaststellen na twee jaar van offshore proefkweek. “De economische haalbaarheid hangt af van het oplossen van technische uitdagingen”, klinkt het bij de onderzoekers.

Na twee jaar van experimenteren en onderzoek stellen wetenschappers en bedrijven de resultaten voor van het Edulis-onderzoeksproject, over de mogelijkheid en vooral de economische haalbaarheid om mosselen te kweken in aquacultuur op zee, nabij de Belgische windmolenparken, tussen 30 en 50 kilomter uit de kust. Zowel biologisch als technisch blijkt dat mogelijk. Het gebied zou op die manier meer dan één doel tegelijk kunnen dienen.

Volgens experts van het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT) produceet men er een ‘smakelijke kwaliteitsmossel die goed gevuld is en voldoet aan alle voedselveiligheidsvoorschriften’. De opbrengst is gelijkwaardig aan hangcultuur uit Nederland en Ierland, én de mosselen groeien sneller dan mosselen uit bodemcultuur (marktklare mosselen in 15 in plaats van in 24 maanden).

Dé grote uitdaging is installaties ontwerpen die bestand zijn tegen de soms extreme Noordzee-omgeving. Investeren in robuuste, gemakkelijk te onderhouden en veilige systemen, inclusief vaartuigen, is volgens de onderzoekers een must, al zal dat de algemene productiekost omhoog stuwen. Daarnaast bleek dat de dimensionering en de organisatie van de windparken niet optimaal is voor voedselproductie, wat logisch is gezien ze daar niet voor zijn ontworpen. Ook de afstand tot de kust vormt een uitdaging voor technische, praktische en economische haalbaarheid. Bij het ontwerpen van toekomstige windparken dient hierop gelet te worden om beide activiteiten te kunnen combineren.

“Edulis heeft ons een duidelijk beeld verschaft van de kosten en baten van mosselkweek in de Noordzee”, zegt Margriet Drouillon, Senior Business Developer Aquacultuur en Blue Life Sciences aan de Universiteit Gent. “Indien we werkelijk mosselkweek op commerciële schaal beogen, zullen we fors moeten inzetten op de ontwikkeling van kennis aangaande de economische haalbaarheid van mosselkweek in de windparken. Ook zullen we andere pistes verkennen voor meervoudig ruimtegebruik op zee, met de nodige aandacht voor duurzame productie.”

 

Publiek bepaalt mee wie WATS-ambassadrice wordt

Christian Du Brulle

Brussel telt voortaan twintig vleermuizensoorten

frans

Onderzoek Brussels Studies: aantal dak- en thuislozen stijgt in Brussel

Christian Du Brulle