Image default
Politiek Smile

Politieke humor gaat vooral over mannen

Guillaume Grignard, NFWO-vorser bij Cevipol, het Centre d’ Etude de la Vie Politique van de ULB, onderzoekt de driehoeksrelatie tussen politici, media en politieke humoristen. Hij doet dat in Frankrijk, omdat daar een lange traditie bestaat van politiek humor. Belangrijke vaststelling: vooral mannelijke politici figureren in cartoons en politiek satire.

De onderzoeker interesseert zich naar eigen zeggen vooral voor politieke satire op de radio. “Ik wilde weten wat de positie van die humoristen was tussen media en politiek”, zegt Grignard. “Zijn het politieke militanten? Of gaat het eerder om oud-journalisten die van kamp veranderd zijn? Verder onderzoek ik wie het doelwit is van welke humorist en waarmee ze dan de draak steken.”

De eerste bevindingen uit zijn onderzoek geven al duidelijke tendenzen aan. Zo is minder dan twintig procent van de politci waarmee gelachen wordt vrouwelijk. “Het genre kadert duidelijk binnen de bestaande politieke machtsstrukturen”, aldus Grignard. “Het zijn vooral de politieke partijen en politici die aan de macht zijn, die met politieke satire te maken krijgen. Voor Frankrijk zijn dat de socialisten en de republikeinen. De kleinere politieke formaties zijn quasi onzichtbaar.”

Politieke satire wordt mee gestuurd door de signatuur van de media, waarbij de humorist of de cartoonist in veel gevallen de politieke lijn van het medium vertolkt waarvoor hij werkt. Met andere woorden: hij waagt het meestal niet om zijn broodheer tegen de haren in te strijken.

Grignard neemt op 19 en 26 oktober deel aan het Brusselse luik van het interuniversitaire festival Jeunes Chercheurs dans la Cité , waar hij de eerste resultaten van zijn thesisonderzoek zal voorstellen.

De spotprent die het bovenstaand artikel illustreert, is van de hand van Yves Capelle.

Brussel moet investeren in reputatie om ambitie internationale mediastad waar te maken

frans

Nieuw onderzoek pleit voor meer toegankelijke zorg voor kwetsbare moeders

frans

La science, la recherche et l’innovation en 44 tableaux

Christian Du Brulle