Image default
ArchéologieGeschiedenisInstellingen

Veertig jaar na de eerste campagne graaft de ULB weer op de gallische site van Thuin

Archeologen van de ULB doen sedert twee jaar weer opgravingen op de site Grand Bon Dieu in Thuin. Veertig jaar geleden vond men op de archeologische site nog talloze staters, op Griekse voorbeelden geïnspireerde gouden munten, die door keltische stammen werden gebruikt en die in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiendenis in Brussel worden bewaard. Ondanks de rijke vondsten van destijds, blijkt de site nog altijd niet uitgeput.

Het wetenschappelijk onderzoek op de vindplaats stopte veertig jaar geleden. Sedertdien schuimden plunderaars de plek geregeld verder af. “Er zijn ongetwijfeld talrijke archeologica in hun zakken verdwenen”, zegt archeoloog Nicolas Paridaens, van het Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine (CReA-Patrimoine) de l’ULB, die de nieuwe opgravingen leidt.

De site is nog altijd rijk: “Er zijn twee occupatiefasen”, preciseert Céline Paquet, onderzoeker bij het CReA-Patrimoine. “In de loop van de voorbije twee jaar vonden we naast de recentere keltische archeologica ook flink wat vuurstenen artefacten uit het Neolithicum.”

De meeste vondsten zijn niettemin keltisch, met een gallisch ijzeren zwaard met bronzen handvest als pronkstuk. Het zwaard is bijzonder goed bewaard alsook de ijzeren schede waarin het gedragen werd. Verder vonden de archeologen de resten van een Keltische riem met een bronzen gesp, waarin gesmolten glas was verwerkt. Hier en daar werd ook nog resten van artefacten in goud aangetroffen en loden ballen, die door de Romeinen gebruikt werden in slingerwapens.

“Niets ophefmakends”, vindt Paridaens. “De vondsten geven aan dat de site vooral werd bewoond tussen 75 en 25 voor onze tijdrekening, tijdens de periode van de veroveringen door Julius Caesar.”

Nochtans en ondanks het feit dat de site duidelijk versterkt is en goed beschermd door steile hellingen, vonden de archeologen, op die enkele hogervermelde artefacten na, nergens sporen van enige militaire activiteit, van een veldslag of van een beleg. Evenmin werden sporen van begravingen gevonden, of aanwijzingen dat er gewoond werd. De archeologen vermoeden daarom dat de site gebruikt werd als een soort vergaderplaats, of voor festiviteiten, voor de gallische bewoners van de regio uit die tijd. Het zou gaan om galliers van de Nerviërsstam

Enkele van de opgegraven pronkstukken worden tentoongesteld in het Cultureel Centrum van Thuin tijdens de maand oktober. Daarna gaan ze naar het Koninklijk Museum van Mariemont.

Antwerpen tijdens haar Gouden Eeuw was politiek een adellijk bastion

frans

VUB en UCLouvain onderzoeken grijze zone tussen online politieke opinie en haatboodschappen

Christian Du Brulle

Corona: percentage bloeddonoren met antistoffen blijft hangen op 5%

Christian Du Brulle