Image default
Samenleving

Nieuwe gids leidt wandelaar naar eind negentiende-eeuwse kunstenaarsateliers

Parijs is zonder twijfel het artistieke zwaartepunt van Europa in de negentiende eeuw. Toch heeft ook het negentiende-eeuwse Brussel heel wat grote namen voortgebracht. Na vijf jaar onderzoek publiceren Laurence Brogniez, professor Literatuur en Tatiana Debroux, geografe aan het Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT), beide werkzaam op de ULB de gids  Itinéraires des ateliers d’artistes à Bruxelles, waarin ze ons meenemen langs de plekken waar in Brussel kunstenaars hun werk hebben gemaakt.

De gids bevat twee wandelingen door het Brussel van het einde van de negentiende eeuw, waarin architectuur gelinkt wordt aan kunstenaarsateliers in de hoofdstad. De wandelingen, de ene door Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, de andere door Elsene en Sint-Gillis, besteden ruim aandacht aan de kunstenaarswijken van de belle époque.

“De bloeitijd van die kunstenaarswijken valt grotendeels samen met de opkomst van de art nouveau, met de bestendiging van het economische belang van Brussel en met haar geografische expansie”, benadrukken de onderzoekers. “Kunstenaars als Fernand Khnopff, Théo Van Rysselberghe of Anna Boch zoeken Brussel op en hebben er een atelier, in huizen die in vele gevallen nog altijd bestaan.”

De twee wandelingen met een lengte van enkele kilometers laten wandelaars van vandaag toe om op een onuitgegeven manier Brussel en zijn artistiek patrimlonium te herontdekken. Sommige van de panden zijn bedreigd, omdat ze niet langer voldoen aan de bouw- en comfortnormen van deze tijd. Alles samen lopen de wandelingen langs niet minder dan veertig kunstenaarswoningen of -ateliers

Het onderzoek en de wandelingen zijn uitgegeven in de reeks Hommes et Paysages, van de Société royale belge de Géographie.

Juristen denken na over welvaart zonder economische groei

Christian Du Brulle

VUB-onderzoek kan nu ook historische vervuiling in mariene milieus in kaart brengen

frans

UMC Sint-Pieter test ook onderhouds-, poets- en secretariaatspersoneel op Covid-19

Christian Du Brulle