Image default
OnderwijsPolitiekpsychologieSamenlevingtelex

Leerkrachten hebben de shift naar online onderwijs goed verteerd

Ondanks het gebrek aan ervaring onder lesgevers en begeleiding door de scholen zijn veel leerkrachten vandaag toch gewonnen om online onderwijs te combineren met contactonderwijs. Uit een internationaal onderzoek (met een survey onder de naam So, we’re all online? Readiness for online learning) blijkt dat zes op de tien aangeven dat ze afstandsonderwijs een surplus vinden. Het onderzoek terzake werd geleid door Prof. Onderwijsinnovatie- en technologie Jo Tondeur van de Vrije Universiteit Brussel. Ook de Australische University of Wollongong en de Noorse University of South-Eastern Norway en de University of Oslo werkten mee.

Tijdens de lockdown vorig schooljaar maakte driekwart van de leerkrachten noodgedwongen de switch naar online lesgeven. 63 procent had daar vooraf geen ervaring mee. De leerkrachten hadden gemiddeld amper 2 tot 3 dagen de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe manier van lesgeven, dat terwijl er in de helft van de scholen geen duidelijke visie bestond op online onderwijs.

Toch zegt vandaag liefst 61 procent van de leerkrachten dat ze bereid zijn en zich klaar voelen om in de toekomst digitaal les te blijven geven, ongeveer evenveel in het basis- als in het middelbaar onderwijs. Uit de resultaten van de studie blijkt voorts dat 30 procent van de respondenten onvoldoende technische ondersteuning ervaarde en dat 50 procent didactische ondersteuning mist om de switch naar online onderwijs te maken. Dat is een belangrijke vaststelling. De bereidheid om online aan de slag te gaan wordt immers sterk beïnvloed door de ICT-competenties van leerkrachten en de begeleiding die ze van hun onderwijsinstelling krijgen: leerkrachten die weinig technische of didactische ondersteuning krijgen of beperkte technische vaardigheden hebben, zijn minder gemotiveerd om online te werken.

Uit de kwalitatieve data blijkt dat door online afstandsonderwijs leerkrachten hun leerlingen meer autonomie over het leerproces geven: leerlingen kunnen zelf bepalen wanneer en waar ze leren, hoe snel ze leren en ze kunnen zelfs hun leerpad mee bepalen. Toch leven er ook bezorgdheden bij de leerkrachten, omdat niet alle leerlingen toegang hebben tot de nodige technologie, een rustige ruimte hebben om te werken of de vaardigheden bezitten om zelfstandig te leren.

Opvallend is dat heel wat leerkrachten aangeven zelf heel veel geleerd te hebben door de nieuwe uitdagingen. “De gedwongen omslag vorig schooljaar is voor leerkrachten een eye-opener geweest”, zegt  Prof. Tondeur. “Veel van hen hebben de voordelen van online learning ontdekt en denken voor de nabije toekomst aan een gemengd scenario waar contactonderwijs en online leren geïntegreerd worden. Met ons onderzoek krijgen we een goed beeld van welke factoren een invloed hebben op de transitie naar online onderwijs en zo kunnen we leerkrachten hierin beter begeleiden. Daarnaast moet er zeker voldoende aandacht gaan naar hoe leerlingen de ommezwaai verteren. Zij moeten namelijk letterlijk leren online te leren, hoe ze moeten omgaan met afleiding, hoe ze kunnen plannen en leren samenwerken met klasgenoten die niet naast hen zitten. Het zijn dan wel echte digital natives, maar we mogen er daarom niet vanuit gaan dat ze automatisch alle vaardigheden hebben om succesvol digitaal onderwijs te volgen.”
Aan de “So, we’re all online? Readiness for online learning”-survey namen tot nu toe 1230 respondenten deel uit meer dan 40 landen. De meeste deelnemers werken in het hoger onderwijs (57 procent) en in het secundair onderwijs (30 procent). Deelnemen kan nog steeds via deze link.

VUB onderzoekt het gebruik van AI om epidemieën in te dijken

frans

Lever les freins de l’économie de la fonctionnalité à Bruxelles

Christian Du Brulle

Caroline Pauwels ontvangt eredoctoraat van ULB

Christian Du Brulle