Image default
BedrijvenGezondheidPolitiekPsySamenlevingtelex

Vooral mannelijke studenten drinken minder sedert de lockdown

Een bevraging over van de UCLouvain over de evolutie van het alcoholgebruik in Brussel en Wallonië in tijden van lockdown, geeft aan dat over het algemeen het alcoholgebruik daalt. Uitzondering op de regel zijn vooral telewerkers, die vaker naar de fles grijpen dan als ze op de werkvloer aan de slag zijn.

De enquête werd gelanceerd door Professor Maurage, die de bevraging coördineert. De enquête loopt overigens nog tot eind april. Meest opvallende resultaat is het feit dat tot 37 procent van de telewerkers aangeeft meer te drinken dan gewoonlijk. Ook zij die niet meer werken sedert het begin van de lockdown drinken frequenter (38 procent). Daarbij spelen verschillende factoren een rol, zoals de angst die mensen voelen voor de Covid-19-pandemie en de negatieve gevoelens die de hele zaak oproept. Verder voelen ze meer stress door financiële en werkgerelateerde onzekerheid of omdat ze hun familie niet kunnen zien. 54 procent van de 6500 deelnemers aan de enquête geven aan dat ze erg ongerust zijn en 66 procent zegt dat ze hun sociale contacten missen, ondanks de beschikbaarheid van contactmogelijkheden over het internet.

Over het algemeen consumeert ongeveer 25 procent van de bevraagden meer alcohol, met een wekelijks meerconsumptie van ongeveer zes shots. 46 procent zegt dat de lockdown niets verandert aan hun alcoholverbruik en 29 procent drinkt minder dan voorheen. De daling van het alcoholgebruik is het sterkst bij de mannen (33 procent), minder bij vrouwen (23 procent). Ook 46 procent van de jongeren geven aan dat ze nu minder drinken. Bij studenten loopt dat op tot 61 procent, bij de mannelijke studenten zelfs tot 71 procent.

De antropogene seismische ruis is laag

Christian Du Brulle

Artificiële Intelligentie helpt overlevingskansen COVID-patiënten voorspellen

frans

Des pistes pour rendre les nouvelles thérapies géniques accessibles

Christian Du Brulle