Image default
Samenleving

De Université Saint-Louis wil de effecten van coaching bestuderen

Christian Du Brulle

Coaching is het nieuwe toverwoord. Wie droomt er niet van een personal coach, welke sportploeg kan zonder een coach, kunnen we de prestaties van onze werknemers verbeteren door er een personeelscoach op los te laten? De Université Saint-Louis in Brussel lanceert een grootschalig onderzoeksproject rond coaching en rond zijn maatschappelijke impact. Professor Sociologie van de USL Nicolas Marquis kreeg daarvoor een prestigieuze ERC Starting Grant, een Europese beurs ter waarde van anderhalf miljoen euro waarmee hij de volgende vijf jaar aan de slag kan. Hij wil daarmee te weten komen welke de impact is van coaching op het individu, op de perceptie van hun eigen competenties of op hun positie in de maatschappij. "Het doel van het vijfjarig project is om de contouren te omschrijven van het fenomeen coaching en van zijn impact", verduidelijkt Marquis. "In eerste instantie gaan we een vergelijkend onderzoek doen naar coachingpraktijken in Engeland, Italië, in Frankrijk en in Franstalig België." In een tweede fase wil Marquis heel concrete voorbeelden van coaching in Frankrijk en Franstalig België naast elkaar leggen, zowel in de publieke als in de private sector, meer bepaald in de drie domeinen waar het onderzoek over gaat: opvoeding, gezondheid en onderwijs. Ten slotte wil Marquis proberen te achterhalen hoe gecoachte personen leven en hoe ze reageren op de raadgevingen die ze vanuit de coaching aangereikt krijgen. Daarbij zal ook aandacht gaan naar coaching waarbij een duidelijke machtsverhouding meespeelt, zoals leerlingen en hun leraars, kinderen en hun ouders of zorgbehoevenden en hun verzorgers.

Le CO des incendies australiens fait le tour de la planète

Christian Du Brulle

Vlaamse regering keurt nieuwe EHB-opleiding goed

frans

Belgische onderzoekers gaan voor het eerst de polen van de zon fotograferen

frans