Image default
Biologie Europa Gezondheid Instellingen Samenleving telex

Laatste hindernis genomen voor verbod op jacht met loodhagel in Europese wetlands

Vanmorgen verwierp het Europees Parlement met 499 stemmen het laatste amendement op een verbod voor het gebruik van loodhagel in wetlands, zo meldt Natuurpunt. Het is nu aan de Europese Raad om het verbod definitief te maken.

Jaarlijks sterven in de EU ongeveer een miljoen watervogels door loodvergiftiging. De dieren eten de bolletjes op, samen met besmet voedsel uit het water en de sliblaag en vergiftigen zo zichzelf. Bovendien komt het lood ook in de voedselketen met de gezondheidsrisico’s van dien. Met de lichtere stalen hagel zouden dieren meer lijden is het tegenargument van de jagers.

Ondanks de beschikbaarheid van goede alternatieven en de heldere gezondheidsrisico’s was de jachtlobby erg actief om het verbod proberen te voorkomen. In Vlaanderen is het gebruik van loodhagel al 14 jaar verboden, maar elders in Europa wordt het nog volop gebruikt, waardoor ook overwinterende vogels uit ons land de gevolgen ondervinden.

Natuurrapport 2020: nog heel veel werk aan de winkel

frans

VUB-onderzoek kan nu ook historische vervuiling in mariene milieus in kaart brengen

frans

Maladies auto-immunes: pourquoi un diabète plutôt qu’une arthrite?

Christian Du Brulle