Image default
Gezondheid Politiek Samenleving

Antibiotica-resistentie in vleesindustrie stijgt alarmerend

73 procent van de in de wereld verkocht antibiotica worden gebruikt in de vleesindustrie. In combinatie met de groei van de vraag naar vlees in de economische groeilanden zorgt dat voor een angstwekkende toename van de resistentie van bacteriën voor die antibiotica. In dat kader hebben onderzoekers van de ULB, samen met hun Zwitserse en Amerikaanse collega’s de resistentie in de vleesindustrie letterlijk in kaart gebracht.

Tussen 2000 en 2018 steeg het aandeel van gebieden met resitentie van 50 procent van de ziekteverwekkers in sommige teelten van 15 naar 41 procent. “Vooral in de kippenkweek is de resitentie enorm toegenomen”, zegt professor Marius Gilbert die het Laboratoire d’épidémiologie spatiale aan de ULB leidt. “Bij de varkensteelt is het iets minder dramatisch; daar is de stijging op twintig jaar ook anzienlijk, van 13 naar 34 procent.”

Distribution géographique de la résistance antimicrobienne dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le P50 est la proportion de composés antimicrobiens présentant une résistance supérieure à 50 %.
Geografische spreiding van de antibioticaresistentie in landen met een laag tot een gemiddeld BNP

Koop een fotoboek en geef het zorgpersoneel van Erasmus hetzelfde boek cadeau

Christian Du Brulle

Minder vertrouwen in overheid zorgt voor kleinere vaccinatiebereidheid

Christian Du Brulle

Relatief meer oversterft in Brussel door COVID-19

Christian Du Brulle